Arkiv

2022

10.11.2022

Da den akademiske polariseringen kom til Norge

Når den nå ti år gamle TV-serien Hjernevask fortsatt fungerer som en viktig referanse, for eksempel når norske forskere skal uttale seg om ytringsklimaet i akademia, er det også fordi den tok opp temaer og tendenser som er blitt tydeligere i årene som fulgte.

Les mer
Servitør blir konfrontert av kunder
01.11.2022

Mange lar være å varsle om seksuell trakassering

– Man kunne tenke seg at tallene gikk ned etter den store metoo-bølgen i 2017. Men det kan man ikke se ut ifra tallene vi har sett på, sier en av forskerne bak Folkehelseinstituttets rapport om seksuell trakassering. 

Les mer
Sykepleier og eldre pasient
01.11.2022

Helsepersonell vegrer seg for å rapportere trakassering

Ansatte på sykehjem med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering, trakassering og rasisme. – Det mest overraskende er at alle lederne jeg intervjuet mente dagens system var tilstrekkelig for å fange dette opp, sier forsker Tone Lindheim.

Les mer
19.10.2022

Vil bygge gode forskningsmiljøer

– Man kan ikke være opptatt av rettferdighetsteori uten å beskjeftige seg med kjønn og minoritetsperspektiver, sier Kjersti Fjørtoft. Filosofen er ny leder for kvinne- og kjønnsforskning i Tromsø.

Les mer
18.10.2022

Likestillingspolitikken må fortsatt vike

Skjeie-utvalgets ti år gamle kartlegging av norsk likestillingspolitikk er relevant og nyttig også i dag. Men det mangler fortsatt politisk vilje til å virkelig satse på likestilling, mener to av forskerne som satt i utvalget.

Les mer
22.09.2022

Hva er egentlig kvinnehelse?

Antydningen om at fettsuging og kjemisk oppussing er en del av «kvinnehelse» fører til forvirring. Her er en avklaring, og noe av det vi vet er viktig om kvinnehelse.

Les mer
Signe Uldebjerg er postdoktor ved Syddansk Universitet. I fjor ble forskningen hennes brukt som eksempel på forskning som truer den vitenskapelige integriteten
15.09.2022

Politisk press mot dansk voldsforskning

I fjor ble Signe Uldbjergs forskning om digital vold mot kvinner gjenstand for debatt på danske Folketinget, og kritisert som aktivistisk. I kjølvannet fulgte et politisk vedtak som vekket protester fra danske forskere og en debatt om akademisk frihet.

Les mer
08.09.2022

Digitalt kvinnehat i vekst

Ny forskning viser at nettfellesskapet rundt kvinnehat har økt i omfang, og at det har blitt mer ekstremt det siste tiåret.

Les mer

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.