Kilden kjønnsforskning.no

Kunnskapssenteret Kilden formidler forskning på kjønn og likestilling. Vi samarbeider bredt og er en møteplass for forskere, myndigheter og sivilsamfunn.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Menn i omsorgsyrker

Er læreryrket et omsorgsyrke?

Ja, svarer læreren, tja, sier forskeren. Er det påstanden om feminisering av skolen og merkelappen omsorgsyrke som skremmer vekk menn fra lærerutdanningen?

Kvinnehistorie.no

Nettsiden presenterer norsk historie fortalt og opplevd av kvinner. Les om viktige hendelser og temaer i norsk kvinnehistorie, som hvordan kvinner fikk stemmerett, om kampen for selvbestemt abort, om samisk kvinnehistorie, om lesbiske og skeive kvinner og mye mer.

Podkast

Podkasten vår Kjønnsavdelingen handler om kjønn og likestilling. Vi inviterer samfunnsdebattanter og forskere til å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer i et kjønnsperspektiv. Du kan blant annet høre episoder om surrogati, gaming, Mannsutvalget, samtykkelov og kvinnehistorie.

Filmserie

For ti år siden fantes det ikke en helhetlig likestillingspolitikk i Norge. Hvordan ser norsk likestillingspolitikk ut i dag? Og hvilke likestillingsutfordringer møter vi i framtida? I filmserien «Likestilling for framtida» deler vi høydepunktene fra årskonferansen vår i 2022 «Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget».

Hva skjer?

Mannsrollen er i endring. Hva slags maskulinitet vokser unge menn opp med?

Arendal og online | |

Maskulinitet blir ofte sett på som en negativ kraft. Vi antar at unge menn med dårlige maskuline forestillinger skaper problemer for seg selv og alle rundt seg. Men hva er egentlig maskulinitet i dag? Hvilke forventninger og idealer må gutter og unge menn navigere seg gjennom i dag, og hva gjør det med dem? Hvordan forstår de sin rolle i samfunnet og verden? Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, inviterer til seminar med blant andre forsker Jørn Ljunggren og leder av Mannsutvalget Claus Jervell på Arendalsuka.

Mer informasjon »

Hva gjør vi for å bekjempe vold i nære relasjoner?

Arendal og online | |

I 2003 slo Kvinnevoldsutvalget fast at vold mot kvinner i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og at det er et offentlig anliggende å forebygge og stanse vold mot kvinner. De la frem konkrete forslag til tiltak som skulle forebygge vold og bedre voldsutsatte kvinners situasjon. Hva er dagens situasjon, og hvordan vil dette arbeidet bli tatt videre i årene som kommer? Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet) og Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til seminar for å se på forskning og gjøre opp regnskap for arbeidet mot vold i nære relasjoner 20 år etter Kvinnevoldsutvalget i forbindelse med Arendalsuka.

Mer informasjon »
Hel forside Tidsskrift for kjønnsforskning 2-24 med grafisk illustrasjon i rosa, hvitt og grønt i bølgende former

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.