Kilden kjønnsforskning.no

Kunnskapssenteret Kilden formidler forskning på kjønn og likestilling. Vi samarbeider bredt og er en møteplass for forskere, myndigheter og sivilsamfunn.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

MASTERBLOGGEN

Har mannlige kroppsidealer tatt av?

I sin masteroppgave om muskeldysmorfi prøver Alexander Glimsdal å forstå hvordan stadig flere unge menn tyr til ekstreme grep for å oppnå drømmekroppen. 

Kvinnehistorie.no

Nettsiden presenterer norsk historie fortalt og opplevd av kvinner. Les om viktige hendelser og temaer i norsk kvinnehistorie, som hvordan kvinner fikk stemmerett, om kampen for selvbestemt abort, om samisk kvinnehistorie, om lesbiske og skeive kvinner og mye mer.

Podkast

Podkasten vår Kjønnsavdelingen handler om kjønn og likestilling. Vi inviterer samfunnsdebattanter og kjønnsforskere til å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer i et kjønnsperspektiv. Du kan blant annet høre episoder om kvinnehelse, klima, skole og religion.

Hersketeknikker

Hersketeknikker er et begrep for metoder personer eller grupper kan bruke for å indirekte herske over eller ydmyke andre. Teknikkene brukes overalt hvor mennesker benytter makt, i arbeidsliv, familieliv, politikk og samfunnsliv. Her kan du lese om fem typiske hersketeknikker.

Hva skjer?

Queerseminariet om queer kulturarv

DIGITAL EVENT | |

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996.

Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

Tema hösten 2023: Queert kulturarv

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till Elin, (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny, (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

För att få zoomlänk, anmäl dig till elin.bengtsson@gender.su.se senast dagen innan aktuellt seminarium.

Mer informasjon »

Diversity and Difference – Studies in Subjectivation

Kiel | |

We would like to invite you to our international conference ‘Diversity and Difference – Studies in Subjectivation’.

Diversity characterizes societies of the present. Some fight for "Leave no one behind" and "Black lives matter" - others, however, experience diversity as a loss of control or counter difference with defense and degradation. The conference uses subjectivation research’s theoretical vocabulary and empirical approaches to investigate diversity and difference. How can perspectives on subjects and subjectivation, biographies and discourses, articulations and re-articulations, positionings and re-positionings become fruitful for critical social analysis in the context of diversity and difference?

The conference will be framed by Key-Notes from Ann Phoenix (UK), Christine M. Jacobsen (NO), Rebecca W. B. Lund (NO) and Denise Bergold-Caldwell (AU/US).

Mer informasjon »
Forsiden til Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1-2023

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.