Kilden kjønnsforskning.no

Kunnskapssenteret Kilden formidler forskning på kjønn og likestilling. Vi samarbeider bredt og er en møteplass for forskere, myndigheter og sivilsamfunn.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Debatt

– Vi trenger et kjønnsperspektiv på helse

I artikkelen fra Kildens nyhetsmagasin hevdes det at Kvinnehelseutvalget har fokusert mindre på forskning, enn tidligere utvalg som har utredet kvinners helse. Dette er en påstand uten hold, skriver Christine Meyer i sitt tilsvar til artikkelen. 

Kvinnehistorie.no

Nettsiden presenterer norsk historie fortalt og opplevd av kvinner. Les om viktige hendelser og temaer i norsk kvinnehistorie, som hvordan kvinner fikk stemmerett, om kampen for selvbestemt abort, om samisk kvinnehistorie, om lesbiske og skeive kvinner og mye mer.

Podkast

Podkasten vår Kjønnsavdelingen handler om kjønn og likestilling. Vi inviterer samfunnsdebattanter og kjønnsforskere til å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer i et kjønnsperspektiv. Du kan blant annet høre episoder om kvinnehelse, klima, skole og religion.

Hersketeknikker

Hersketeknikker er et begrep for metoder personer eller grupper kan bruke for å indirekte herske over eller ydmyke andre. Teknikkene brukes overalt hvor mennesker benytter makt, i arbeidsliv, familieliv, politikk og samfunnsliv. Her kan du lese om fem typiske hersketeknikker.

Hva skjer?

Compulsory Sexuality: Asexuality and the Expectation to be Sexual

University of Oslo, Online | |

In Western society today, sexuality is seen as an expected and indeed compulsory part of anyone’s life and identity. Feminist theory has since the 1980s thematized compulsory heterosexuality, and disability studies has since widened that notion to see how it interacts with compulsory ablebodiedness.

One identity category remains rather underexplored, however: asexuality. The seminar will expolore asexuality, and the potential and challenges discussed in asexual research.

Speakers: Anna Kurowicka (University of Warsaw), Suuniva Àrja Tobiasen (UiO/STK) and Janne Bromseth (PhD)

Mer informasjon »

Hvorfor er de fleste ekstremister menn?

Oslo | |

En debatt om menn, utenforskap og ekstremisme.

Selv om både menn og kvinner radikaliseres, topper menn statistikken – historisk, geografisk og på tvers av ideologiske skillelinjer. Ekstremismekommisjonen arrangerer derfor en paneldebatt hvor vi ser nærmere på hvorfor de fleste ekstremister er menn.

Mer informasjon »
Forside hel Tidsskrift for kjønnsforskning 3-4-22

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.