Kilden kjønnsforskning.no

Kunnskapssenteret Kilden formidler forskning på kjønn og likestilling. Vi samarbeider bredt og er en møteplass for forskere, myndigheter og sivilsamfunn.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Rasisme rammer kvinner og menn forskjellig

– Menn blir sammenliknet med dyr, og får dyrelyder ropt etter seg, mens jenter og kvinner i større grad blir møtt med avsky knyttet til utseende, sier Cora Alexa Døving. Hun er redaktør for en ny bok om rasisme i Norge.

Masterbloggen

Utfordrer fordommer om polske menn

Polske menn i Norge trekkes mellom norske og polske maskulinitetsidealer, skriver Kelly Fisher. I sin masteroppgave har han undersøkt stereotypier disse mennene møter i Norge, som at alle jobber i byggebransjen.

Kvinnehistorie.no

Nettsiden presenterer norsk historie fortalt og opplevd av kvinner. Les om viktige hendelser og temaer i norsk kvinnehistorie, som hvordan kvinner fikk stemmerett, om kampen for selvbestemt abort, om samisk kvinnehistorie, om lesbiske og skeive kvinner og mye mer.

Podkast

Podkasten vår Kjønnsavdelingen handler om kjønn og likestilling. Vi inviterer samfunnsdebattanter og kjønnsforskere til å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer i et kjønnsperspektiv. Du kan blant annet høre episoder om kvinnehelse, klima, skole og religion.

Hersketeknikker

Hersketeknikker er et begrep for metoder personer eller grupper kan bruke for å indirekte herske over eller ydmyke andre. Teknikkene brukes overalt hvor mennesker benytter makt, i arbeidsliv, familieliv, politikk og samfunnsliv. Her kan du lese om fem typiske hersketeknikker.

Hva skjer?

Verdiløse menn

| |

Menn har lavere utdanning, høyere selvmordsrate og baler med endringer i kjønnsroller og anklager om giftig maskulinitet à la Andrew Tate. Debatt i regi av Klassekampen om menn og likestilling: 

- Hvilke likestillingsutfordringer møter gutter og menn?
- Har politikken blitt kjønnspolarisert, og hvilke konsekvenser kan det ha for samfunnet?
- Er den såkalte mannskrisa egentlig et spørsmål om klasse?

Med Are Saastad, Jørgen Lorentzen, Liza Reisel og Sandra Lillebø 

Mer informasjon »

The Gender Paradox in Academia: NORDICORE Closing Conference

Oslo | |

The aim of the NORDICORE – Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation has been to better understand and explain the problems associated with gender inequality and lack of diversity in academic careers, and how these might be solved. NORDICORE researchers will present key findings from their projects with a range of topics.

Mer informasjon »
Forside hel Tidsskrift for kjønnsforskning 3-4-22

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.