Morsrollen

05. mai 2022
For kvinner rundt tretti blir hjemmet en sentral arena for drikking. – Endringen i drikkemønster er en del av å tilpasse seg det fremtidige livet som mødre, sier sosiolog.
Tidsskrift for kjønnsforskning
– barnedrap, tilregnelighet og ugifte mødre i straffeloven av 1902
11. august 2021
– De må gjøre en kjempeinnsats, og noen har kanskje aldri tatt i en PC før, sier Heidi Esma Dahl Bønnhoff. Hun har nylig skrevet doktorgrad om hvordan morsrollen formes i en gjennomdigitalisert hverdag.
03. februar 2021
Sunniva Rivedals masteroppgave belyser hvordan kroppen fortsetter å spille en sentral rolle i omsorgserfaringene til småbarnsmødre.
12. januar 2021
Marianne Gullestads «Kitchen-table Society» er en etnografisk skildring av unge arbeiderklassekvinner i Bergen. Senere ble den en internasjonal klassiker. I dag er boka et vitnesbyrd om en livsverden som forsvant, skriver Marianne Elisabeth Lien.
16. juni 2017
Norske forskere mener ammepuppen har en trygg plass i kafélandskapet, men advarer samtidig mot økende puritanisme, og mindre rettigheter til mor.
01. desember 2016
Hva skjer med parforholdet i overgangen til foreldreskap? Martine Halvorsen Bergan spør fire par i sin masteroppgave.
23. november 2016
De demonstrerte for å trygge barnas framtid i Norge, men demonstrasjonen ble brukt mot dem som mødre. – Hvem som får være politisk aktiv, og hvordan, er mye mer kjønnet enn vi liker å tro, sier Synnøve Bendixsen.
05. august 2016
«Etter ein svært lite opplyst debatt om amming, såg eg meg nøydd til å gjera faktasjekken sjølv. Eg deler resultatet», skriver sosiolog Helga Eggebø. Forskninga ho finn, viser at myndigheitene sine ammeråd bør endrast.
12. april 2016
Norsk-pakistanske mødre som ikke har fått levd ut egne ambisjoner i arbeidslivet, vil noe annet for døtrene sine. Det preger særlig måten de oppdrar sønnene sine på.
16. september 2015
Enslige mødre sliter i en kultur der standarden settes av familier med to foreldre og to inntekter, ifølge forsker.
06. februar 2015

Kvinnelege arbeidsmigrantar blir skulda for å svikte sine eigne barn i heimlandet. Det er eit stigma som ikkje rammar mannlege migrantar, ifølgje forskar.

13. november 2014

Mødrer står bak ein ikkje ubetydeleg del av valden mot barn i Noreg. Forskarane Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman har gått bakanfor tala og spurt mødrene sjølv om kvifor dei gikk over streken.

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bjørneseth, Frida, Martin Smidt & Jakub Stachowski
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice & Anka Ryall (eds.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Hamm, Kristine
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Klitgaard, Jeannett og Hanne Aagaard
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bo Nielsen, Kenneth, Karina Standal, Anne Waldrop & Harold Wilhite (Eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise, Ragni Hege Kitterød and Jan Lyngstad
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Akselbo, Iben og Oddbjørn Ingebrigtsen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Madsen, Mette Kold og Hanne Aagaard SammendragAbstract
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Henriksen, Ida Marie
Publisert:
2015