Katti Anker Møller kjempet for fritt moderskap

Ny podkastepisode: Katti Anker Møller ble en av de fremste målbærerne for seksualreform, fri abort og de såkalt uekte barna i Norge. I 2024 er det hundre år siden det første mødrehygienekontoret åpnet dørene. Men selv om hun var kontroversiell i sin tid var hun ikke alene.

– I krig er kvinners helse utsatt for enorm risiko

50 000 gravide i Gaza har mistet mulighet til helsehjelp. – Dødstallene er skyhøye og antall skadede overveldende. Alle sivile rammes, også gravide kvinner som har et stort behov for helsehjelp, sier Ingvild Fossgard Sandøy. 

Gravide menn?

Tidligere masterstudent Isak Løberg Jacobsen har intervjuet transmenn og ikke-binære personer med transmaskulin identitet om graviditet. 

Kjønnsavdelingen #27 – Surrogati for et bærekraftig samfunn?

Kan reproduktive teknologier som surrogati hjelpe med å snu de fallende fødselsratene? spør programlederne i den 27. episoden av Kjønnsavdelingen. 

Barseldepresjon trigges ulikt hos mor og far

Psykiske vansker i forbindelse med svangerskap og fødsel rammer både kvinner og menn, men av ulike årsaker. Å ha barn fra før synes å motvirke barseldepresjon hos mor, men ikke hos far, viser ny forskning.

Vil ha samme jordmor fra start til slutt

– Vi har forskningen på vår side. Men det blir ikke lyttet til, sier Berit Mortensen, jordmor og forsker ved Oslomet.

Bioteknologiske framtider

Refleksjoner over endringene i bioteknologiloven fra et kjønnsforskningsperspektiv

Å velje keisarsnitt er inga enkel løysing

Når gravide ber om keisarsnitt utan at det er nokon spesiell medisinsk grunn til det, så ligg det ofte ei traumatisk oppleving bakom.

– Vi trenger mer forskning på bekkenleddsmerter

Mange kvinner sliter med bekkenleddsmerter etter svangerskapet. – De får ofte motstridende informasjon, og er usikre på hvilken behandling de kan få, sier forsker Anne Marie Gausel.

Partnere kan også få fødselsdepresjon

Ny forskning viser at par som er utrygge på hverandre har større sjanse for å slite pyskisk etter en fødsel.

Offentlige samtaler om fruktbarhet i dagens Norge

Mellom nasjonal velferdsstatskrise og global klimakrise

Vårt syn på fosteret er i stadig endring

Vår relasjon til fosteret gjennom historien er ikke bare basert på medisinsk kunnskap, men speiler også samtidens religiøse og politiske oppfatninger. Kortfilmen «Ikon» tar for seg våre forestillinger om fosteret fra 1500-tallet til i dag.

«Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa»

Definisjoner av egen familieform hos enslige kvinner som har fått barn ved hjelp av sædgiver

Publikasjoner

Forfatter(e):
Red: Hem, Erlend, Øivind Larsen, Magne Nylenna, Jan Frisch
Publisert:
Forfatter(e):
Marker, Stinna Guldmann, Charlotte Tiedemann, Stina Lou og Kirsten Frederiksen
Publisert:
Forfatter(e):
Marker, Stinna Guldmann, Charlotte Tiedemann, Stina Lou & Kirsten Frederiksen
Publisert:
Forfatter(e):
Nordhagen, Live S., Vibeke S. Løfsgaard, Milada C. Småstuen et.al
Publisert:
Forfatter(e):
Birkelund, Karine S., Solrun S. Rasmussen, Simone E. Shwank, Jonas Johnson & Ganesh Acharya
Publisert:
Forfatter(e):
Westvik-Johari, Kjersti, Deborah Lawlor, Liv Bente Bergem Romundstad, Christina Bergh, Ulla-Britt Wennerholm, Mika Gissler mfl.
Publisert:
Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert:
Forfatter(e):
Aune, Ingvild, Hanne Engh og Oda Tingvold Skibenes
Publisert:
Forfatter(e):
Andrea Melberg
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.