– I krig er kvinners helse utsatt for enorm risiko

7. desember 2023

50 000 gravide i Gaza har mistet mulighet til helsehjelp. – Dødstallene er skyhøye og antall skadede overveldende. Alle sivile rammes, også gravide kvinner som har et stort behov for helsehjelp, sier Ingvild Fossgard Sandøy. 

Gravide menn?

15. november 2023

Tidligere masterstudent Isak Løberg Jacobsen har intervjuet transmenn og ikke-binære personer med transmaskulin identitet om graviditet. 

Kjønnsavdelingen #27 – Surrogati for et bærekraftig samfunn?

8. juni 2023

Kan reproduktive teknologier som surrogati hjelpe med å snu de fallende fødselsratene? spør programlederne i den 27. episoden av Kjønnsavdelingen. 

Barseldepresjon trigges ulikt hos mor og far

31. mai 2023

Psykiske vansker i forbindelse med svangerskap og fødsel rammer både kvinner og menn, men av ulike årsaker. Å ha barn fra før synes å motvirke barseldepresjon hos mor, men ikke hos far, viser ny forskning.

Vil ha samme jordmor fra start til slutt

22. november 2022

– Vi har forskningen på vår side. Men det blir ikke lyttet til, sier Berit Mortensen, jordmor og forsker ved Oslomet.

Bioteknologiske framtider

10. september 2021
Refleksjoner over endringene i bioteknologiloven fra et kjønnsforskningsperspektiv

Å velje keisarsnitt er inga enkel løysing

4. februar 2021
Når gravide ber om keisarsnitt utan at det er nokon spesiell medisinsk grunn til det, så ligg det ofte ei traumatisk oppleving bakom.

– Vi trenger mer forskning på bekkenleddsmerter

3. desember 2020
Mange kvinner sliter med bekkenleddsmerter etter svangerskapet. – De får ofte motstridende informasjon, og er usikre på hvilken behandling de kan få, sier forsker Anne Marie Gausel.

Partnere kan også få fødselsdepresjon

3. november 2020
Ny forskning viser at par som er utrygge på hverandre har større sjanse for å slite pyskisk etter en fødsel.

Offentlige samtaler om fruktbarhet i dagens Norge

23. juni 2020
Mellom nasjonal velferdsstatskrise og global klimakrise

Vårt syn på fosteret er i stadig endring

28. november 2019
Vår relasjon til fosteret gjennom historien er ikke bare basert på medisinsk kunnskap, men speiler også samtidens religiøse og politiske oppfatninger. Kortfilmen «Ikon» tar for seg våre forestillinger om fosteret fra 1500-tallet til i dag.

«Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa»

29. mars 2019
Definisjoner av egen familieform hos enslige kvinner som har fått barn ved hjelp av sædgiver

– Å be kvinner føde flere barn bryter med norsk familiepolitikk

29. januar 2019
Norsk familiepolitikk har lagt til rette for at folk kan få de barna de ønsker seg, ikke blandet seg inn i antallet barn, ifølge forskere. De etterlyser mer forskning på fødselstrendene.

Teknikk og etikk avgjør hvem som får barn med statens hjelp

28. november 2018
Hvem skal ha rett til assistert befruktning, og hvorfor? Spørsmålet som har preget debatter i Stortinget i 2018 var på agendaen også for 10 år siden. Hva har forandret seg?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Marker, Stinna Guldmann, Charlotte Tiedemann, Stina Lou og Kirsten Frederiksen
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Marker, Stinna Guldmann, Charlotte Tiedemann, Stina Lou & Kirsten Frederiksen
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Nordhagen, Live S., Vibeke S. Løfsgaard, Milada C. Småstuen et.al
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Birkelund, Karine S., Solrun S. Rasmussen, Simone E. Shwank, Jonas Johnson & Ganesh Acharya
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Westvik-Johari, Kjersti, Deborah Lawlor, Liv Bente Bergem Romundstad, Christina Bergh, Ulla-Britt Wennerholm, Mika Gissler mfl.
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Aune, Ingvild, Hanne Engh og Oda Tingvold Skibenes
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Andrea Melberg
Publisert: 2020

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.