– Torborg Nedreaas' politiske tekster er fortsatt relevante

6. oktober 2023

Forfatteren skrev om kjærlighet, klasseforskjeller og kvinners kår. Hennes forfatterskap er høyaktuelt også i dag, mener forskere.

– Abortdebatten usynliggjør kvinner

6. juni 2023

Når abortmotstandere i Serbia og Norge snakker om abort, trumfer det ufødte livet kvinnens verdi, ifølge forsker og feminist Tamara Ivančević.

Politikk og religion påvirker europeernes syn på abort

14. februar 2023

De ulike europeiske landene regulerer tilgangen til abort med ulik grad av strenghet: Mens abort inntil uke 12 er tillatt i land som Norge, Tyskland og Italia, er abort i Polen, Malta, Andorra, Vatikanet, og Liechtenstein ulovlig eller svært strengt regulert, skriver Eli Baltzersen i sitt blogginnlegg

Hva snakker vi om når vi snakker om abort? 

13. desember 2022

Abort handler om mer enn svangerskapsavbrudd. Det omhandler reproduksjon, reproduktive beslutninger, kvinnehelse, kvinnekropp og kvinnesak, skriver Tilla Solli i sitt blogginnlegg.

Etterlyser oppfølging av hjemmeaborter

14. september 2022

95 prosent av aborter i Norge gjennomføres ved hjelp av piller, og mange aborterer hjemme. Praksisen er kvinnefiendtlig, mener informant i fersk studie.

Er kvinner som ikke ønsker seg barn egoistiske?

8. juni 2021
At kvinnens eget ønske for seg selv og sitt livsløp skulle være veiledende synes uhørt, umoralsk, skriver Gunhild Maria Hugdal.

Vil det skal bli lettere å dele erfaringer med abort

1. juni 2021
Denne uken åpner Kvinnemuseet abortutstillingen HYSJ!. Målet er å skape rom for å snakke om et fortsatt skambelagt tema.

Kaster nytt lys over abortens historie

4. mai 2021
Abortens politiske historie i Norge har vært lang og preget av kontroverser, og debatten pågår fortsatt. Kari Tove Elvbakken har skrevet bok om emnet.

Torborg Nedreaas skrev om kjærlighetens fatale konsekvenser

2. juli 2020
Torborg Nedreaas' roman «Av måneskinn gror det ingenting» har en ambivalent holdning til abortspørsmålet, mener litteraturviter Toril Moi.

Vårt syn på fosteret er i stadig endring

28. november 2019
Vår relasjon til fosteret gjennom historien er ikke bare basert på medisinsk kunnskap, men speiler også samtidens religiøse og politiske oppfatninger. Kortfilmen «Ikon» tar for seg våre forestillinger om fosteret fra 1500-tallet til i dag.

Vi trenger mer forskning på kvinners erfaringer med svangerskapsavbrudd

20. juni 2019
Omsorgstilbudet for kvinner som velger å avbryte svangerskapet er blitt en salderingspost i Norge. Forskning på kvinners opplevelser og behov må prioriteres høyere, skriver Eva Sommerseth.

Maktkamp, demonstrasjoner og moralsk panikk: Abort har skapt debatt i 100 år

7. mars 2019
Dagens abortlov ble sakte kjempet frem i løpet av 1900-tallet og har vært lik i 40 år. Debatter om kvinners rett til selvbestemmelse er et spørsmål om tillit til deres moral, mener forskere.

1968, en macho-revolusjon?

16. august 2018
Kvinnefrigjøringskampen var en protest både mot et undertrykkende samfunn og mannsdominerte radikale bevegelser, skriver historiker Trine Rogg Korsvik.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Tessema, Gizachew A., Siri E. Håberg, Gavin Pereira, Annette K. Regan, Jennifer Dunne & Maria C. Magnus
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Kari Tove Elvbakken
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Aune, Ingvild, Hanne Engh og Oda Tingvold Skibenes
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Kjelsvik, Marianne et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Daire, Judith, Maren O. Kloster, and Katerini T. Storeng
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Moland, Karen Marie, Haldis Haukanes, Getnet Tadele og Astrid Blystad
Publisert: 2018

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.