Rapporter og andre egne publikasjoner

Kilden har utarbeidet og bidratt til flere rapporter og utredninger med tema om kjønn, likestilling, forskning og akademia. Her er noen av våre seneste publikasjoner.

Forside Benchmarking and assessment report on guidelines for sex/gender analysis

Benchmarking and assessment report on guidelines for sex/gender analysis

RAPPORT: Feasibility of the SYNERGY Network against Gender-based and Domestic Violence

Forside artikkel om kjønnsperspektiver i forskning

Artikkel: Kjønnsperspektiver i forskning (PDF)

Politikknotat: Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv (PDF)

Politikknotat: Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon? (PDF)

Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon? En kartlegging av norsk forskning fra 2010-2021 (PDF)

Politikknotat: Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre? (PDF)

Likestillingskonsekvenser av koronapandemien: Veien videre (PDF)

Likestillingskonsekvenser av koronapandemien: Arbeidsliv og økonomi (PDF)

Likestillingskonsekvenser av koronapandemien: Vold mot kvinner (PDF)

Hva vet vi om kunstig intelligens og likestilling? En kartlegging av norsk forskning (PDF)

Forside av rapport med kart over Europa

Mapping of Knowledge Centres for Gender Equality in Research in Europe (PDF)

Kjønn og kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger. En kartlegging av læringsmål om kjønn og kvinnehelse i utdanningene medisin, sykepleie, psykologi, vernepleie og fysioterapi (PDF)

Forside bok Hva er kjønnsperspektiver i forskning

Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder( PDF)

Vedlegg til rapporten Hva vet vi om kvinners helse? Resultat av litteratursøk fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no (PDF)

Hva vet vi om kvinners helse? Rapport fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no (PDF)

Speil, speil på veggen der - hvem er mektigst i landet her? Brosjyre om kjønn og makt i ledelse og næringsliv (PDF)

Using restructuring to promote gender equality and diversity – a guide for the research sector (PDF)

Omstilling i forskningssektoren - en veileder for likestilling og mangfold (PDF)

Synthesis report on selected structural change initiatives and indicators for monitoring state-of-play and progress (PDF)

Likestillingstiltak i forskningssektoren. En kartlegging av BALANSE-relaterte initiativ i Forskningsrådet (PDF)

Tiltak for å styrke og integrere kjønnsperspektiver i forskning (PDF)

Talenter på spill - eksempler på god forskningsledelse (PDF)

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.