Kildens logo abstrakt illustrasjon lyseblå bakgrunn rosa skrift

Kunnskapsoversikter

Vi tar på oss oppdrag og lager kunnskapsoversikter over forskning med kjønnsperspektiver eller innenfor likestillingsfeltet. Vi kartlegger også felt hvor disse perspektivene mangler.

Vi kan tilby kunnskapsoversikter i forskjellige formater, fra kortere veiledninger, faktaark, politikknotat (policy briefs) og sammenfatninger av forskning, til utredninger, rapporter og grundige litteraturstudier som kartlegger status på et forskningsfelt.

  • Trenger din organisasjon et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag?
  • Vil du styrke et prosjekt, en nettside eller en konferanse med en oppsummering av relevant forskning med kjønnsperspektiver?
  • Ønsker du eller din organisasjon mer kunnskap om gode likestillingstiltak?
  • Hva sier forskningen om kjønn i ditt fagfelt?

En kunnskapsoversikt gir et helhetlig og systematisk overblikk over hva som finnes av og kjennetegner forskningen på et avgrenset område. Slik kan kunnskapsoversikter være særlig velegnet på områder hvor kunnskapen fremstår som uoversiktlig, eller er preget av faglig eller politisk uenighet. Ettersom informasjonstilfanget i samfunnet stadig øker, kan en kunnskapsoversikt være et viktig verktøy for å sikre at utforming av tjenester, politikk og praksis er kunnskapsbasert, og for at videre forskning er nyskapende og mer treffsikker. [lenke til hva en kunnskapsoversikt er]

Våre medarbeidere har bred kompetanse innenfor kjønnsforskning og tverrfaglige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagområder. Vi har dessuten tilgang til et stort nettverk av ekspertise på kjønn, for eksempel innenfor likestillingsforskning, kjønnsforskning og forskning med kjønnsperspektiver. Vi kan sette sammen paneler av forskere og fagfolk som kan kvalitetssikre prosjektene.

Gjennom prosessen vil vi være i tett dialog med oppdragsgiver. Vi kan bidra til å formulere problemstillinger for å avdekke kunnskapshull. 

En oversikt over flere av våre rapporter finner du her.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Kristin Engh Førde

Direktør for Kilden kjønnsforskning.no

Trine Rogg Korsvik

Seniorrådgiver

Her finner du eksempler på Kildens publikasjoner:

Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon?

Hva vet vi om kunstig intelligens og likestilling?

Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre?

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.