Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Setter kvinnelige filosofer på dagsordenen

‒ Jeg har skrevet en bok som jeg selv skulle ønske fantes på biblioteket da jeg var ung student, sier Ingeborg Owesen. Både hun og Kristin Gjesdal er aktuelle med hver sin bok om kvinnelige filosofer.

Podkast

Katti Anker Møller kjempet for fritt moderskap

Ny podkastepisode: Katti Anker Møller ble en av de fremste målbærerne for seksualreform, fri abort og de såkalt uekte barna i Norge. I 2024 er det hundre år siden det første mødrehygienekontoret åpnet dørene. Men selv om hun var kontroversiell i sin tid var hun ikke alene.

Menn i omsorgsyrker

– Omsorg er kjønnsnøytralt

– Nærhet og omsorg er grunnleggende kvaliteter ved mennesker. Og disse begrepene er kjønnsnøytrale, sier høyskolelektor i sykepleie Marko Stojiljkovic.

Aktuelt nå

Masterbloggen

Kvinner velger oftere enn menn å bo alene

Det er ulike grunner til at menn og kvinner blir aleneboende. For noen kvinner er det et valg. Og flere menn som lever alene mangler samlivserfaring. Det fant Elise Donberg i sin masterstudie.

Innvandrerdøtre lykkes både i jobb og utdanning

En ny rapport om levekår sammenlikner innvandrerkvinner og døtrene deres. – Døtrene er født og oppvokst i Norge, og lykkes bedre enn mødrene som innvandret senere i livet. Det viser at integreringen fungerer, sier en av forskerne bak undersøkelsen.

Hva skjer?

24th Gender Summit

Online | til |

The programme for GS24 will focus on new research evidence, fresh analytical approaches, and evidence-based practices to better understand when, how and why biological, gender, and social inequalities impact negatively on quality of research outcomes. In addition, GS24 will discuss where fresh actions are needed to make the necessary improvements. The GS24 Partnership includes Portia, the German Research Foundation (DFG), Elsevier, and Elsevier Foundation, National Science Foundation (NSF), Fonds de recherche du Québec (FRQ), Institute of Gender and Health - Canadian Institutes of Health Research (IGH-CIHR), University of Ottawa, and Canadian Science Policy Centre (CSPC).

Mer informasjon »

Joining in black Nordic study: an exploration of radical collaborative methods

Online | |

The black and African diaspora in the Nordics create knowledge, although this mostly happens outside academia. ‘Black study’ refers to this praxis: a combination of non-disciplinary, non-institutionalized, embodied and collaborative knowledge creation on the condition of blackness under Nordic exceptionalism. In this talk Oda-Kange Midtvåge Diallo will share reflections from her PhD dissertation process as well as new possible paths of knowledge creation and collaboration across art, activism, and community organizing. Arranged by UiS Kjønnsforskning - UiS Gender Studies (University of Stavanger).

Mer informasjon »

Nye publikasjoner

Report: Preventing sexual harassment at work
Forfatter(e):
Nordic Information on Gender
Publisert:
Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol 10, utgave 1.
Forfatter(e):
Thoresen, LIstbeth og Hilde Bondevik
Publisert:

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.