Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Debatt

– Vi trenger et kjønnsperspektiv på helse

I artikkelen fra Kildens nyhetsmagasin hevdes det at Kvinnehelseutvalget har fokusert mindre på forskning, enn tidligere utvalg som har utredet kvinners helse. Dette er en påstand uten hold, skriver Christine Meyer i sitt tilsvar til artikkelen. 

Når staten sier unnskyld, må historien omskrives

Når ofre for statlige overgrep oppnår anerkjennelse, vil hele folkets identitet bli endret, mener Eirik Vatnøy. Han har analysert retorikken til en irsk rettighetskampanje for kvinner som levde i fangenskap på katolske vaskerier.

Søreide unngikk f-ordet da hun var utenriksminister

Canada, Mexico, og særlig Sverige er eksempler på land som brukte betegnelsen «feministisk» som del av sin utenrikspolitikk. At Ine Eriksen Søreide ikke gjorde det, passet henne og Norge bra, mener forsker. 

Skeive flyktninger føler seg utrygge

Mange tolker mangler kunnskap om skeives livssituasjon og språk. Det skaper utrygghet, og viser at det trengs et kompetanseløft, slår ny rapport fast.

Masterbloggen

Politikk og religion påvirker europeernes syn på abort

De ulike europeiske landene regulerer tilgangen til abort med ulik grad av strenghet: Mens abort inntil uke 12 er tillatt i land som Norge, Tyskland og Italia, er abort i Polen, Malta, Andorra, Vatikanet, og Liechtenstein ulovlig eller svært strengt regulert, skriver Eli Baltzersen i sitt blogginnlegg

Debatt

Masterbloggen

Politikk og religion påvirker europeernes syn på abort

De ulike europeiske landene regulerer tilgangen til abort med ulik grad av strenghet: Mens abort inntil uke 12 er tillatt i land som Norge, Tyskland og Italia, er abort i Polen, Malta, Andorra, Vatikanet, og Liechtenstein ulovlig eller svært strengt regulert, skriver Eli Baltzersen i sitt blogginnlegg

Norske middelalderkvinner ble straffet som menn

Gapestokk, pisking, radbrekking, tortur eller steining – de færreste assosierer middelalderstraffer med noe positivt. Men at straffeloven rammet kvinner og menn (relativt) likt i Norge, var faktisk en god ting, ifølge historiker.

Rasisme rammer kvinner og menn forskjellig

– Menn blir sammenliknet med dyr, og får dyrelyder ropt etter seg, mens jenter og kvinner i større grad blir møtt med avsky knyttet til utseende, sier Cora Alexa Døving. Hun er redaktør for en ny bok om rasisme i Norge.

Hva skjer?

Likestilling- og mangfoldskonferanse

| |

Ny handlingsplan for Mangfold, inkludering og likestilling 2023-2025 er ferdig og tiltaksarbeidet har startet. Prosjektet GenderAct har hatt som mål å bidra til å skape en langsiktig kulturendring for økt likestilling og kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Prosjektet ble avsluttet i 2022.

Konferansen markerer både oppstart av den nye handlingsplanen og avslutning av GenderAct prosjektet. Konferansen åpnes av rektor Margareth Hagen og ledes av HR-direktør Sonja Irene Håland Dyrkorn

 

 

Mer informasjon »

Compulsory Sexuality: Asexuality and the Expectation to be Sexual

University of Oslo, Online | |

In Western society today, sexuality is seen as an expected and indeed compulsory part of anyone’s life and identity. Feminist theory has since the 1980s thematized compulsory heterosexuality, and disability studies has since widened that notion to see how it interacts with compulsory ablebodiedness.

One identity category remains rather underexplored, however: asexuality. The seminar will expolore asexuality, and the potential and challenges discussed in asexual research.

Speakers: Anna Kurowicka (University of Warsaw), Suuniva Àrja Tobiasen (UiO/STK) and Janne Bromseth (PhD)

Mer informasjon »

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.