Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Podkast

Ammerevolusjonen – da puppen ble politisk

I 1968 ble puppen politisk. Hvordan ble amming del av en feministisk bevegelse? Det er tema i en ny podkastepisode av Kjønnsavdelingen: Kvinner som forandret Norge. 

Middelalderlov ga kvinner nye rettigheter

Magnus Lagabøtes landslov ga kvinner både rettigheter og straff. Det var praktisk vanskelig å begrense alle muligheter for kvinner, mener historiker Randi Bjørshol Wærdahl.

Da fine fruer finansierte sykehus med papirblomster

Før velferdsstaten vokste frem, sørget borgerlige kvinner for livsnødvendige velferdstjenester i mange lokalsamfunn. Hilde Gunn Slottemo har skrevet om hvordan veldedige organisasjoner drevet av kvinner sørget for sykestell og folkehelse på begynnelsen av 1900-tallet.

Aktuelt nå

Da fine fruer finansierte sykehus med papirblomster

Før velferdsstaten vokste frem, sørget borgerlige kvinner for livsnødvendige velferdstjenester i mange lokalsamfunn. Hilde Gunn Slottemo har skrevet om hvordan veldedige organisasjoner drevet av kvinner sørget for sykestell og folkehelse på begynnelsen av 1900-tallet.

Masterbloggen

Vanessa Baird maler ubehaget ved kroppslig forfall

Ved å utfordre tradisjonelle forestillinger om kjønn, identitet og moderskap, bidrar Bairds verk til den pågående diskusjonen om feministisk kunst i Norge, skriver Maria Tripodianos.

 

Hva skjer?

Mannsrollen er i endring. Hva slags maskulinitet vokser unge menn opp med?

Arendal og online | |

Maskulinitet blir ofte sett på som en negativ kraft. Vi antar at unge menn med dårlige maskuline forestillinger skaper problemer for seg selv og alle rundt seg. Men hva er egentlig maskulinitet i dag? Hvilke forventninger og idealer må gutter og unge menn navigere seg gjennom i dag, og hva gjør det med dem? Hvordan forstår de sin rolle i samfunnet og verden? Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, inviterer til seminar med blant andre forsker Jørn Ljunggren og leder av Mannsutvalget Claus Jervell på Arendalsuka.

Mer informasjon »

Hva gjør vi for å bekjempe vold i nære relasjoner?

Arendal og online | |

I 2003 slo Kvinnevoldsutvalget fast at vold mot kvinner i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og at det er et offentlig anliggende å forebygge og stanse vold mot kvinner. De la frem konkrete forslag til tiltak som skulle forebygge vold og bedre voldsutsatte kvinners situasjon. Hva er dagens situasjon, og hvordan vil dette arbeidet bli tatt videre i årene som kommer? Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet) og Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til seminar for å se på forskning og gjøre opp regnskap for arbeidet mot vold i nære relasjoner 20 år etter Kvinnevoldsutvalget i forbindelse med Arendalsuka.

Mer informasjon »

Nye publikasjoner

Bilde av bok som ligger oppslått
Forfatter(e):
Aga, Monica og Elisabeth Grov Beisland
Publisert:
Lys kvinne med brunt hår smiler foran et tre
Forfatter(e):
Grønningsæter, Andrea Vige
Publisert:
Forsiden til European Journal of Political Research
Forfatter(e):
Muriaas, Ragnhild L. & Yvette Peters
Publisert:
Bilde av bok som ligger oppslått
Forfatter(e):
Andresen, Stine Syversen
Publisert:

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.