Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Dataspill: Fortsatt en kjønnsdelt verden

Foreldre har bekymret seg for barn og unges, og særlig gutters tidsbruk på dataspill i 30 år. Samtidig er det en uro for at jenter faller fra i dataspill-verdenen.

Kronikk

Da den akademiske polariseringen kom til Norge

Når den nå ti år gamle TV-serien Hjernevask fortsatt fungerer som en viktig referanse, for eksempel når norske forskere skal uttale seg om ytringsklimaet i akademia, er det også fordi den tok opp temaer og tendenser som er blitt tydeligere i årene som fulgte.

Mange lar være å varsle om seksuell trakassering

– Man kunne tenke seg at tallene gikk ned etter den store metoo-bølgen i 2017. Men det kan man ikke se ut ifra tallene vi har sett på, sier en av forskerne bak Folkehelseinstituttets rapport om seksuell trakassering. 

Helsepersonell vegrer seg for å rapportere trakassering

Ansatte på sykehjem med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering, trakassering og rasisme. – Det mest overraskende er at alle lederne jeg intervjuet mente dagens system var tilstrekkelig for å fange dette opp, sier forsker Tone Lindheim.

Debatt

Helsepersonell vegrer seg for å rapportere trakassering

Ansatte på sykehjem med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering, trakassering og rasisme. – Det mest overraskende er at alle lederne jeg intervjuet mente dagens system var tilstrekkelig for å fange dette opp, sier forsker Tone Lindheim.

Vil bygge gode forskningsmiljøer

– Man kan ikke være opptatt av rettferdighetsteori uten å beskjeftige seg med kjønn og minoritetsperspektiver, sier Kjersti Fjørtoft. Filosofen er ny leder for kvinne- og kjønnsforskning i Tromsø.

Hva skjer?

Forskningsrådets kvinnehelsekonferanse

Oslo/Online | |

Det forskes for lite på en rekke sykdommer som utelukkende eller i hovedsak rammer kvinner. De siste fire årene har Forskningsrådet finansiert 79 prosjekter som fokuserer på kvinnehelse med vel 100 millioner kroner per år.

På konferansen får du høre hvor vi forsker mest og hvor kunnskapshullene er størst. Påmeldingsfrist: 6.desember 2022.

Mer informasjon »

Phd course: InterGender Consortium and Research School

Online | til |

InterGender – International Consortium for Interdisciplinary Feminist Research Training offers a course for PhD students, but also advanced Master’s students can apply. Title: Researching Differently: Transdisciplinary challenges and postconventional methodologies in feminist inquiry. If interested, please contact InterGender by following the link.

Mer informasjon »

Nye publikasjoner

Lambda Nordica: Vol. 27 No. 2 (2022): Open issue
Forfatter(e):
Alm, Erika and Elisabeth Lund Engebretsen (ed.)
Publisert: 2022
BOK: Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?
Forfatter(e):
Aarseth, Helene og Ingebrg W. Owesen (red.)
Publisert: 2022

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.