Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Podkast

Ammerevolusjonen – da puppen ble politisk

I 1968 ble puppen politisk. Hvordan ble amming del av en feministisk bevegelse? Det er tema i en ny podkastepisode av Kjønnsavdelingen: Kvinner som forandret Norge. 

Middelalderlov ga kvinner nye rettigheter

Magnus Lagabøtes landslov ga kvinner både rettigheter og straff. Det var praktisk vanskelig å begrense alle muligheter for kvinner, mener historiker Randi Bjørshol Wærdahl.

Da fine fruer finansierte sykehus med papirblomster

Før velferdsstaten vokste frem, sørget borgerlige kvinner for livsnødvendige velferdstjenester i mange lokalsamfunn. Hilde Gunn Slottemo har skrevet om hvordan veldedige organisasjoner drevet av kvinner sørget for sykestell og folkehelse på begynnelsen av 1900-tallet.

Masterbloggen

Vanessa Baird maler ubehaget ved kroppslig forfall

Ved å utfordre tradisjonelle forestillinger om kjønn, identitet og moderskap, bidrar Bairds verk til den pågående diskusjonen om feministisk kunst i Norge, skriver Maria Tripodianos.

 

Aktuelt nå

Setter kvinnelige filosofer på dagsordenen

‒ Jeg har skrevet en bok som jeg selv skulle ønske fantes på biblioteket da jeg var ung student, sier Ingeborg Owesen. Både hun og Kristin Gjesdal er aktuelle med hver sin bok om kvinnelige filosofer.

Podkast

Katti Anker Møller kjempet for fritt moderskap

Ny podkastepisode: Katti Anker Møller ble en av de fremste målbærerne for seksualreform, fri abort og de såkalt uekte barna i Norge. I 2024 er det hundre år siden det første mødrehygienekontoret åpnet dørene. Men selv om hun var kontroversiell i sin tid var hun ikke alene.

Hva skjer?

Fra voldsbilder til voldsbehandling

Oslo | |

I 1988 viste NRK dokumentaren «Kor mange menn?» om menn som var voldelige mot partnerne sine og filmskaperen hadde samarbeidet tett med kriminolog Kristin Skjørten i arbeidet med filmen. Skjørten brukte kunnskapen til å starte opp Alternativ til vold, Europas første tiltak for menn som utøver vold. Postdoktor Anja Kruse deltar i en samtale med Skjørten om forholdet mellom forskning, formidling og praksis, etterfulgt av Maren Gunnarsdatter Reese, masterstudent i kriminologi, som vil reflektere rundt hvordan framtidens kriminologer kan skape endring i samfunnet. Ordstyrer er professor i kriminologi, May-Len Skilbrei. Arrangementet er ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) ved Universitetet i Oslo.

Mer informasjon »

Civil security for everyone - Sex and Gender in Research on Civil Security

Online | |

This online workshop is part of a workshop series on the Gender Dimension in the European Research Area. It gives an overview of gender aspects in Horizon Europe, shows good practices of taking gender aspects into account in projects on civil security, and provides useful information for proposal-writing for projects on civil security in Horizon Europe. Among the participants is Torunn Tryggestad from Centre on Gender, Peace, and Security (PRIO).

Mer informasjon »

Nye publikasjoner

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.