Hva betyr egentlig likestilling i akademia?

15. august 2023

En ny bok diskuterer begrepene som brukes om likestilling og mangfold i akademia. I praksis er utdanningsinstitusjonene ofte uenig om hva de betyr. 

Tidsskrift for kjønnsforskning «flytter» til Trondheim

9. februar 2023

De nye redaktørene ønsker å nå et tverrfaglig publikum. – Vi vil vise frem bredden i fagfeltet og gleder oss til å lære mer om andres forskning.

Det talende subjekt. En samtale med Toril Moi

29. november 2022

– Jeg mener at når vi bruker ord, muntlig eller skriftlig, uttrykker vi både hvem vi er, og hvordan vi oppfatter verden, sier Toril Moi.

Vil bygge gode forskningsmiljøer

19. oktober 2022

– Man kan ikke være opptatt av rettferdighetsteori uten å beskjeftige seg med kjønn og minoritetsperspektiver, sier Kjersti Fjørtoft. Filosofen er ny leder for kvinne- og kjønnsforskning i Tromsø.

Myter og misforståelser truer kjønnsbalansen i akademia

29. september 2022

Forskere bak ny studie ønsker større åpenhet om hvordan akademia egentlig fungerer. Det kan bidra til større mangfold blant professorer, mener de.

Andrea Pető: – Å jobbe innen høyere utdanning er blitt høyrisiko

20. september 2022

Den ungarske forskeren mottar Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for sitt arbeid for akademisk frihet og institusjonell autonomi. Kjønnsforskning er som gruvens kanarifugl, sier hun.

Politisk press mot dansk voldsforskning

16. september 2022

I fjor ble Signe Uldbjergs forskning om digital vold mot kvinner gjenstand for debatt på danske Folketinget, og kritisert som aktivistisk. I kjølvannet fulgte et politisk vedtak som vekket protester fra danske forskere og en debatt om akademisk frihet.

– Kjønn er et tema det er lett å forvrenge

28. juni 2022
Å misforstå funn fra kjønnsforskningen kan utnyttes av kvinnehatere og motstandere av kjønnsforskningen, mener finsk professor.

– Sykepleie ser ut til å forbli kvinnedominert

16. mai 2022
Alle utdanningsinstitusjonene sier at de er opptatt av kjønnsbalanse, men det er litt uklart hvor viktig enkelte profesjonsstudier egentlig synes det er, mener forsker Jan Messel fra OsloMet.

– Kritikk setter forskningen i bevegelse

10. mai 2022
Alle fag trenger kritikk, både innenfra og i media. Men blir den usaklig og personlig kan det true ytringsrommet innad i akademia, mener svensk kjønnsforsker.

Likestillingsforskinga er i endring

30. mars 2022
Ei ny kartlegging viser fram trendar og behov i norsk forsking på likestilling og mangfald. – Det er ikkje gitt at tiltak som fungerer for kjønnsbalanse, også fungerer for mangfald, seier forskar.

Kritiske kolleger kan hindre forskerne i å delta i offentligheten

14. mars 2022
Forskere frykter særlig kritikk fra kolleger og overordnete innenfor samme fagfelt, sier sosiolog Marte Mangset. I en ny bok har hun sett på hva som kan hindre forskere fra å uttale seg i media.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Duarte, Melina, Katrin Losleben & Kjersti Fjørtoft
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Drange, Ida, Maria Pietilä, Liza Reisel & Charlotte Silander
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Aarseth, Helene og Ingebrg W. Owesen (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin, Dalia Nassar (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Nygaard, Lynn P., Dag W. Aksnes & Fredrik Niclas Piro
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Thorbjørnsrud, Kjersti, Arnfinn H. Midtbøen og Marte Mangset (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Zhang, Lin et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Locke, Kirsten, Rebecca W. B. Lund & Susan Wright
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Sevil Sümer (Ed.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Lund, Rebecca W. B. & Ann Christin E. Nilsen (eds.)
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Svenkerud, Sigrun Wessel og Brit Bolken Ballangrud
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Haugli, Trude mlf. (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Gripsrud, Birgitta Haga og Lisbeth Thoresen (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Blix, Hilde Synnøve, Lilli Mittner og Rikke Gürgens Gjærum
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Mohr, Sebastian, Ning de Coninck-Smith og Julia Suárez Krabbe (red.)
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.