Kjønn havner i blindsonen når kommunen skal omorganisere

Distriktspolitikken er forankret i et ideal om en likestillingspolitikk som er innlemmet på alle plan. – Likevel er de kjønnede effektene av en endret distriktspolitikk et taust felt, sier professor emerita Halldis Valestrand.

Ny teknologi skal forbedre gynekologiske undersøkelser

En gynekolog og en jordmor ved Nordlandssykehuset har fått innovasjonspris for å utvikle nytt medisinsk utstyr.

Likestillingsforskinga er i endring

Ei ny kartlegging viser fram trendar og behov i norsk forsking på likestilling og mangfald. – Det er ikkje gitt at tiltak som fungerer for kjønnsbalanse, også fungerer for mangfald, seier forskar.

Kvinnelige høy­teknologi­gründere utfordrer normer i bransjen

De forstyrrer ordenen og må gjøre ting på en litt annen måte. Kvinner som starter høyteknologibedrifter, føler de ikke hører hjemme i den maskuline bransjen, viser ny forskning.

Algoritmer kan forsterke kjønnsforskjeller

– Den digitale innovasjonen flytter makt fra mennesker til datamaskiner. Vi blir ofte ofre for hvilke valg teknologien tar. Vi velger det Netflix anbefaler oss og klikker på det første søkeresultatet fra Google, mener Petter Bae Brandtzæg.

Vi må vite mer om kjønn og innovasjon

Innovasjon blir fortsatt forbundet med menn som starter opp en bedrift eller tar patent på teknologiske nyvinninger. Mer kunnskap kan lære oss å tenke bredere om innovasjon og få flere kvinner på banen, skriver Linda Rustad.

Nye tankar om innovasjon og nyskaping gjev meir mangfald

Tidlegare tenkte ein gjerne på innovasjon som patent, lisensar og bedriftsetableringar. Dei som forskar på innovasjon i dag forstår omgrepet mykje breiare, meiner forskingsleiar Espen Solberg.

Bilar blir framleis bygd for menn

Med si forsking på tryggleik for alle, har Volvo eit tydeleg kjønnsperspektiv på industriell innovasjon. Det er dei førebels nokså åleine om.

Vi har for lite kunnskap om kvinner og innovasjon

Kvinner står for mindre enn 5 prosent av patentene som tas ut i Norge. At innovasjonsfeltet er mannsdominert handler om at kvinners bidrag ikke fanges opp, mener Elisabet Ljunggren.

IT-menn og «it»-kvinner

Andelen kvinnelige entreprenører er både lav og synkende i Norge. Kan fremstillingen av entreprenører i avisene ha noe med saken å gjøre? spør Hanne Lystad.

Kjønnsblind forskning på innovasjon

Er det først og fremst i mannsdominerte bransjer det skapes nye ideer? Kjønnsstereotyper er med på å gjøre noen bransjer mer verdifulle enn andre, hevder forskere.

Kjønnsperspektiv øker innovasjonskraften

Kjønnsforskning og innovasjonsforskning har mye til felles. Et kjønnsperspektiv på innovasjon kan belyse strukturer som hindrer vekst, mener forskere.

Entreprenører: Liten forskjell på kvinner og menn

Kvinneandelen blant entreprenører i Norge er lav, men det er liten forskjell på mannlige og kvinnelige entreprenører. Det hevder Morten Wied, som har utarbeidet en statusrapport om entreprenørskapsforskning for Forskningsrådets MER-program.

Vil vite mer om entreprenørskap

Hva hemmer og fremmer entreprenørskap, og hvorfor er to av tre norske entreprenører menn? Dette er noen av spørsmålene i tre nye prosjekter i forskningsprogrammet MER.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.