Idretten vil bare ha én type leder

Det holder ikke å kvotere kvinnelige toppledere i idretten. Vi må endre kulturen, sier forsker.

Hva skal til for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk næringsliv?

Kjønnskvotering svarer antagelig bare på en liten flik av spørsmålet, skriver Mari Teigen og Sigtona Halrynjo fra CORE - Senter for likestillingsforskning.

– Arbeidet for kjønnsbalanse kan aldri hvile

Mari Sundli Tveit er Forskningsrådets nye direktør. Hun vil holde fanen høyt hevet i arbeidet for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning.

Dedikert fredsforsker blir sjef for kjønnsforskningen på UiO

Inger Skjelsbæk er ny leder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitet i Oslo. Hun ønsker seg flere menn i staben og mer samarbeid på tvers av landegrenser og fagmiljøer.

Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet

En kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter

Ledere forskjellsbehandler mor og far i småbarnsfasen

Selv om ledere er positivt innstilt til likestilling og familietilpasninger for ansatte av begge kjønn, bidrar de ofte til strukturell ulikestilling i praksis, ifølge Tanja Nordberg. Hun har intervjuet ledere i politiet og advokatbransjen.

Fortsatt flest menn på toppen

Mannsoverskuddet på toppen av akademia fortsetter. Hva kommer det av at dette mønsteret er så stabilt? spør kronikkforfatter Mari Teigen.

Menn leder norske selskaper

Til tross for likestilling på mange samfunnsområder er makten i det økonomiske toppsjiktet skjevt fordelt. Bare 22 prosent av topplederne i næringslivet er kvinner. – Likestillingsarbeidet må begynne tidlig, mener forsker Sigtona Halrynjo.

Makteliten er mannlig – i dag og for 16 år siden

I Kildens arkiver fra 2002 dominerer et tema: Makt. Og for 16 år siden var mektige nordmenn nettopp menn, slik de er det i dag.

Ein veltrena kropp gir menn fortrinn i karrieren

Lisa M. B. Sølvberg intervjua ti norske overklassemenn om kropp, ernæring og fysisk aktivitet. Ho meiner leiarar sitt syn på trening kan påverke kven dei tilset.

Forskning som endrer politikken

Kjønnsforskningen har gitt oss ny kunnskap om sammenhenger i arbeidsmarkedet. Denne innsikten har endret norsk politikk og norske arbeidsplasser til det bedre.

Likestillingsprat er karrierestopper i oljebransjen

Hvite menn dominerer lederposisjonene i den norske oljesektoren. Vil du opp og frem som kvinne må du passe deg for å snakke om kjønn, sier forskere.

Far blir leder, mor blir mor

Studie av karriereutvikling viser at det å få barn har betydning for hvem som får lederjobbene.

Dressen utfordres: Også ikledd kjole og perler kan en leder ha autoritet

NHO-leder Kristin Skogen Lund blir avbildet med smykker, langt hår, og fargerike klær. Det at anerkjente kvinnelige ledere kler seg på en tradisjonelt feminin måte, kan endre måten vi oppfatter feminine tegn og symboler på, mener forskere.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Rigolini, Alessandra,Patricia Gabaldon & Eskil Le Bruyn Goldeng
Publisert:
Forfatter(e):
Mensi‐Klarbach, Heike & Cathrine Seierstad
Publisert:
Forfatter(e):
Hardoy, Ines, Pål Schøne og Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
Forfatter(e):
Colbjørnsen, Tom og Knud Knudsen
Publisert:
Forfatter(e):
Hardoy, Ines, Pål Schøne og Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
Forfatter(e):
Fasting, Kari, Mari Kristin Sisjord & Trond Svela Sand
Publisert:
Forfatter(e):
Folkestad, Bjarte, Jo Saglie, Signe Bock Segaard
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.