Kvotering

Kvotering

16. november 2018
Ein av våre viktigaste pionerar innan likestilling er død. Kva lærte Hege Skjeie oss?
06. desember 2017
I forvaltning av utmark og naturvernområder er kvinner så godt som fraværende. Likestilling har vært et ikke-tema i norsk naturforvaltning, hevder forsker.
18. oktober 2016
Menn ansetter fortsatt menn på samfunnets topplan. Kjønnskvotering i styrerom er nøkkelen for å motvirke denne ukulturen, ifølge forsker Siri Terjesen.
08. april 2014

Kvoteringsregelen fremmer utvilsomt likestilling og kvinners ambisjoner. Men forskere er uenige i om den har svekket lønnsomheten og resultert i færre ASA-selskaper.

27. november 2013

Uganda har i flere tiår kvotert inn kvinner til parlamentet, men det var først i perioden 2006-2011 at kvinnesak virkelig fikk gjennomslag i politikken.

18. oktober 2013
Da kvotering av kvinner i styrene ble innført, var det profitt og lønnsomhet som var de avgjørende argumentene. Likestillingsperspektivet ble raskt skjøvet i bakgrunnen.   

 

19. februar 2013

Loven om kjønnskvotering i bedriftsstyrer ble først mulig da reformen gikk fra å handle om likestilling til også å handle om verdiskaping, skriver Siri Øyslebø Sørensen i den prisbelønnede artikkelen.

02. mai 2012

Den norske kvoteringsloven som påla en kvinneandel på minst 40 prosent i ASA-selskapenes styrer vekket både begeistring og harme. Nå kopieres den i en rekke europeiske land.

24. mai 2011

Kvotering av kvinner til ASA-styrene fremmer kjønnslikestilling ved å skape nødvendige rollemodeller, mener sosiolog Fredrik Engelstad.

18. desember 2009

– Nordisk samarbeid og komparasjon er veldig fruktbart når man forsker på kjønn og makt, sier Mari Teigen. Sammen med 20 andre nordiske forskere har hun kartlagt likestillingssituasjonen i politikk og næringsliv i de nordiske landene. Resultatene utgjør viktige data for videre forskning.

23. januar 2009

Plutselig var det ingen bønn lenger: ASA-selskapene var nødt til å følge loven om minst 40 prosent kvinner i styrene. Og sannelig: Det ordnet seg raskt. Hva skjedde?

07. oktober 2008

Hva skjer med kulturelle ideer om kjønn og likestilling når kvinner kvoteres inn i politikk og styrer? Det skal et forskningsprosjekt ved NTNU se nærmere på. 30. september inviterte de forskere og andre maktmennesker til seminar om kjønn og ledelse.

29. november 2007

Det norske kravet om 40 prosent kvinner i styrene er unikt i verden. Hvordan gikk det til at et så radikalt likestillingstiltak ble innført i et kvoteringsuvillig næringsliv? Og attpåtil av en statsråd fra det kvoteringskritiske Høyre?

13. oktober 2005

Politiske utvalg i norske kommuner skal bestå av minst 40 prosent av hvert kjønn. Men i praksis er det ikke slik. Loven om kvotering må ofte vike for argumenter om at den truer lokaldemokratiet. Ingrid Guldvik har skrevet doktoravhandling om kvotering og kjønnsrettferdighet.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Mensi‐Klarbach, Heike & Cathrine Seierstad
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Hege Skjeie & Rune Karlsen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Rupesinghe, Natasja, Eli Stamnes & John Karlsrud
Publisert:
2019
Forfatter(e):
European Commission
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Sisjord, Mari Kristin, Kari Fasting & Trond Svela Sand
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Finseraas, Henning, Åshild A. Johnsen, Andreas Kotsadam, Gaute Torsvik
Publisert:
2016