Idretten vil bare ha én type leder

5. desember 2023

Det holder ikke å kvotere kvinnelige toppledere i idretten. Vi må endre kulturen, sier forsker.

Juridisk kjønnsskifte og kjønnspoeng: Blir ordningen misbrukt?

2. oktober 2023

Regelverket legger ikke til rette for at folk skal endre juridisk kjønn på impuls, ifølge juseksperter. 

Hva mener forskerne om regjeringens nye kvotekrav?

27. juni 2023

Nå vil regjeringen innføre krav om kjønnsbalanse i private styrer. Men funker kjønnskvotering? Les hva forskerne på feltet synes om forslaget.

Utvalg skroter kjønnspoeng, men går for kvotering

24. januar 2023

Dagens ordning med kjønnspoeng er ikke effektiv nok for å sikre kjønnsbalanse i manns- og kvinnedominerte utdanninger, mener leder av offentlig utvalg.

Likestillingstrategen Hege Skjeie

16. november 2018
Ein av våre viktigaste pionerar innan likestilling er død. Kva lærte Hege Skjeie oss?

Menn bestemmer over norsk natur

6. desember 2017
I forvaltning av utmark og naturvernområder er kvinner så godt som fraværende. Likestilling har vært et ikke-tema i norsk naturforvaltning, hevder forsker.

Streng håndheving gir kvoteringssuksess

18. oktober 2016
Menn ansetter fortsatt menn på samfunnets topplan. Kjønnskvotering i styrerom er nøkkelen for å motvirke denne ukulturen, ifølge forsker Siri Terjesen.

Strides om kjønnskvoteringens effekt

8. april 2014
Kvoteringsregelen fremmer utvilsomt likestilling og kvinners ambisjoner. Men forskere er uenige i om den har svekket lønnsomheten og resultert i færre ASA-selskaper.

Kvotering av kvinner ikke nok til å endre politikk

27. november 2013
Uganda har i flere tiår kvotert inn kvinner til parlamentet, men det var først i perioden 2006-2011 at kvinnesak virkelig fikk gjennomslag i politikken.

Kvoterte kvinner for profitt

18. oktober 2013
Da kvotering av kvinner i styrene ble innført, var det profitt og lønnsomhet som var de avgjørende argumentene. Likestillingsperspektivet ble raskt skjøvet i bakgrunnen.     

Vant pris for artikkel om kvotering til bedriftsstyrer

19. februar 2013
Loven om kjønnskvotering i bedriftsstyrer ble først mulig da reformen gikk fra å handle om likestilling til også å handle om verdiskaping, skriver Siri Øyslebø Sørensen i den prisbelønnede artikkelen.

Kvinnene inntar næringslivet

2. mai 2012
Den norske kvoteringsloven som påla en kvinneandel på minst 40 prosent i ASA-selskapenes styrer vekket både begeistring og harme. Nå kopieres den i en rekke europeiske land.

Styrekvotering øker kvinners ambisjoner

24. mai 2011
Kvotering av kvinner til ASA-styrene fremmer kjønnslikestilling ved å skape nødvendige rollemodeller, mener sosiolog Fredrik Engelstad.

Norden-samarbeid har gitt nye data

18. desember 2009
– Nordisk samarbeid og komparasjon er veldig fruktbart når man forsker på kjønn og makt, sier Mari Teigen. Sammen med 20 andre nordiske forskere har hun kartlagt likestillingssituasjonen i politikk og næringsliv i de nordiske landene. Resultatene utgjør viktige data for videre forskning.

Suksesshistorien

23. januar 2009
Plutselig var det ingen bønn lenger: ASA-selskapene var nødt til å følge loven om minst 40 prosent kvinner i styrene. Og sannelig: Det ordnet seg raskt. Hva skjedde?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Engelstad, Fredrik, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Mensi‐Klarbach, Heike & Cathrine Seierstad
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Hege Skjeie & Rune Karlsen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Rupesinghe, Natasja, Eli Stamnes & John Karlsrud
Publisert: 2019
Forfatter(e):
European Commission
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sisjord, Mari Kristin, Kari Fasting & Trond Svela Sand
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Finseraas, Henning, Åshild A. Johnsen, Andreas Kotsadam, Gaute Torsvik
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.