Er læreryrket et omsorgsyrke?

Ja, svarer læreren, tja, sier forskeren. Er det påstanden om feminisering av skolen og merkelappen omsorgsyrke som skremmer vekk menn fra lærerutdanningen?

Hvorfor velger ikke flere menn omsorg?

Det er fortsatt få menn som velger yrker som sykepleie, sosionom og grunnskolelærer. I en ny artikkelserie spør vi forskerne om hvorfor.

En høyskole på hvert nes betyr ikke at flere tar høyere utdanning

Den massive utbyggingen av lokale høyskoler på 60-, 70- og 80-tallet hadde ingen effekt på om kvinner og arbeiderklasseungdom begynte å studere, viser ny doktorgrad.

Innvandrerdøtre lykkes både i jobb og utdanning

En ny rapport om levekår sammenlikner innvandrerkvinner og døtrene deres. – Døtrene er født og oppvokst i Norge, og lykkes bedre enn mødrene som innvandret senere i livet. Det viser at integreringen fungerer, sier en av forskerne bak undersøkelsen.

Veien til å bli professor er gått opp av menn

Men for dagens professorer handler det ikke om å nå raskest til toppen. – I dag er man en mentor, man er inkluderende og man lever også et liv utenfor akademia, sier Irmelin Drake og Sigrun Svenkerud.

Juridisk kjønnsskifte og kjønnspoeng: Blir ordningen misbrukt?

Regelverket legger ikke til rette for at folk skal endre juridisk kjønn på impuls, ifølge juseksperter. 

Hva betyr egentlig likestilling i akademia?

En ny bok diskuterer begrepene som brukes om likestilling og mangfold i akademia. I praksis er utdanningsinstitusjonene ofte uenig om hva de betyr. 

– Kjønnsperspektiver må være en naturlig del av ingeniørfaget, ikke et vedheng

Kjønnsbalansen har blitt bedre i svært mange fagdisipliner, men ingeniørfaget er en etternøler. En løsning er å vise frem hva som skjer når kjønnsperspektivet mangler, mener svensk forsker.

Utvalg skroter kjønnspoeng, men går for kvotering

Dagens ordning med kjønnspoeng er ikke effektiv nok for å sikre kjønnsbalanse i manns- og kvinnedominerte utdanninger, mener leder av offentlig utvalg.

Kvinnelige studenters erfaringer med kjønnsubalansen på teknologi- og ingeniørfag

Vi vet mye om kjønn og akademia, både som arbeidsplass og innen kjønnsdelte utdanningsvalg. Men hva tenker studentene på kjønnsdelte fag om dette, spør Maren Teresie Garmann Launes. Hun har skrevet første innlegg i Kildens masterblogg.

– Vi må inkludere flyktninger i høyere utdanning

Lærestedene mangler en politikk for å inkludere flyktninger og må starte med å identifisere dem som en særgruppe. Det mener den ferske doktoren Juhar Yasin Abamosa.

Andrea Pető: – Å jobbe innen høyere utdanning er blitt høyrisiko

Den ungarske forskeren mottar Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for sitt arbeid for akademisk frihet og institusjonell autonomi. Kjønnsforskning er som gruvens kanarifugl, sier hun.

– Sykepleie ser ut til å forbli kvinnedominert

Alle utdanningsinstitusjonene sier at de er opptatt av kjønnsbalanse, men det er litt uklart hvor viktig enkelte profesjonsstudier egentlig synes det er, mener forsker Jan Messel fra OsloMet.

Teknologifaga skrik etter fleire jenter

Vi ønskjer å få fleire jenter til teknologifag, men korleis får ein dei dit, spør Hilde G. Corneliussen.

Sykepleiepensum handler nesten bare om kvinner

Den kvinnelige omsorgsrollen dominerer i sykepleieutdanningen. Det kan fremmedgjøre mannlige studenter, mener Marianne Inez Lien.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hägg, Gustav, Diamanto Politis & Gry Agnete Alsos
Publisert:
Forfatter(e):
Helland, Håvard & Elisabeth Hovdhaugen
Publisert:
Forfatter(e):
Lagesen, Vivian Anette, Ivar Pettersen & Line Berg
Publisert:
Forfatter(e):
Blix, Hilde Synnøve, Lilli Mittner og Rikke Gürgens Gjærum
Publisert:
Forfatter(e):
Mohr, Sebastian, Ning de Coninck-Smith og Julia Suárez Krabbe (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Svenkerud, Wessel Sigrun mfl.
Publisert:
Forfatter(e):
Bachke, Christian og Siri Håvås Haugland
Publisert:
Forfatter(e):
Reisel, Liza, Øyvind Søraas Skorge og Stian Uvaag
Publisert:
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Seehuus, Sara og Liza Reisel
Publisert:
Forfatter(e):
Larsen, Mona, Helle Holt og Malene Rode Larsen
Publisert:
Forfatter(e):
Lingås, Lars Gunnar og Unni Høsøien
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.