Forskere roser guttetiltak, men advarer mot å holde de umodne elevene tilbake

7. februar 2019
Mandag presenterte Stoltenbergutvalget 63 forslag til tiltak mot kjønnsforskjeller i skole og høyere utdanning. Forskjellene handler om gutters modning, men også om motivasjon, sier forskere.

Balansekunst i utøvende musikkutdanning

29. juni 2018
En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge

Kjønnsavdelingen 8 – Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer?

13. september 2017
Trenger en mann en mannlig psykolog? Er det et problem når en utdanning er dominert av kvinner? Episode 8 av kjønnsavdelingen handler om kjønn i utdanning og yrkesvalg.

Underviser internasjonale studenter om norsk likestilling

4. august 2017
I 11 år har Unn Elisabet Rogg undervist internasjonale studenter i nordisk likestilling på UiOs sommerskole. – Det er inspirerende å møte så mange unge, og ofte ganske kjønnsbevisste studenter fra hele verden, sier hun.

Humaniora evaluert: Høyt nivå, men bør bli mer samfunnsnyttig

6. juli 2017
To store rapporter har felt sin dom over norske humanister denne våren. Kjønnsforskere er skeptiske til nyttetenkningen.

Jenter som velger realfag er ikke like

29. juni 2017
Båtliv med bestefar kan påvirke utdanningsvalg like mye som kjønn, ifølge forsker Marianne Løken. Hun er kritisk til kjønnsstereotype realfagskampanjer.

Kjønnsdelt arbeidsliv begynner i ungdommen

2. juni 2017
Arbeidslivet i Norge er kjønnsdelt. Forskere tror det blant annet handler om at norsk ungdom må ta avgjørende beslutninger om framtiden på et tidspunkt hvor kjønnsidentiteten deres er svært sårbar.

Mannsbastionen endrer seg

14. mars 2017
Juridisk fakultet ved UiO er preget av homogenitet og sosial reproduksjon – men også av bedre kjønnsbalanse og mye vilje til endring. Det viser en ny rapport.

Flere vil studere kjønn

6. januar 2017
Fornyet interesse for kjønn både i undervisning og forskning, preger landets universiteter. Kjønnsforskningen utfordres likevel av skarp konkurranse om forskningsmidler.

Faller gjennom på kjønn og etnisitet

30. august 2016
Ekskludering i studietiden gir lavere ambisjoner for studenter på vei inn i arbeidsmarkedet, ifølge ny bok. På bioingeniørstudiet er det menn med minoritetsbakgrunn som sliter mest.

Jordmoryrket: Interesse viktigere enn kjønn

21. juni 2016
Jordmorfaget har fått sin tredje professor. HiOA uteksaminerer sitt første masterkull. Et av landets mest kvinnedominerte yrker er i endring, men flere menn er ikke nødvendigvis et mål.

Viktigere å bli noe, enn å unngå kjønnsstereotyp utdanning

4. mai 2016
Studenter fra familier der mor og far kun har gått ut grunnskolen, velger utdanninger der de kan bli noe, helst litt raskt. Da spiller det mindre rolle om utdanningen domineres av det motsatte kjønn.

Minoritetsjentene klarer seg fint - det er gutta som sliter

10. november 2015
Jenter med innvandrerbakgrunn heies frem av venner, lærere, foreldre og storsamfunnet – mens brødrene deres dropper ut av skolen. For det er minoritetsguttene som møter mest motgang, ifølge ny doktoravhandling.

Studenter misfornøyde med kjønnsskjevhet

21. mai 2013
Masterstudentene ønsker kjønnsbalanse på fagene sine, og mener blanding av menn og kvinner er positivt for deres faglige utbytte. Seiglivede stereotypier kan imidlertid hindre den etterlengtede kjønnsbalansen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hägg, Gustav, Diamanto Politis & Gry Agnete Alsos
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Helland, Håvard & Elisabeth Hovdhaugen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Lagesen, Vivian Anette, Ivar Pettersen & Line Berg
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Blix, Hilde Synnøve, Lilli Mittner og Rikke Gürgens Gjærum
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Mohr, Sebastian, Ning de Coninck-Smith og Julia Suárez Krabbe (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Svenkerud, Wessel Sigrun mfl.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bachke, Christian og Siri Håvås Haugland
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Reisel, Liza, Øyvind Søraas Skorge og Stian Uvaag
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Seehuus, Sara og Liza Reisel
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Larsen, Mona, Helle Holt og Malene Rode Larsen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Lingås, Lars Gunnar og Unni Høsøien
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.