Studenter misfornøyde med kjønnsskjevhet

21. mai 2013
Masterstudentene ønsker kjønnsbalanse på fagene sine, og mener blanding av menn og kvinner er positivt for deres faglige utbytte. Seiglivede stereotypier kan imidlertid hindre den etterlengtede kjønnsbalansen.

Ønsker flere idealistiske fysikere

8. mai 2012
Realfag, og spesielt fysikk, har fått rykte på seg for at det bare passer for nerder. Det er synd både for faget og for alle dem som går glipp av muligheten til å oppdage hvor gøy fysikk er, mener Maria Vetleseter Bøe.

Derfor velger kvinner data

24. april 2012
– Det er på tide å undersøke hva som inkluderer kvinner i IKT, og slutte å fokusere på det som ekskluderer, mener bokaktuelle Knut Holtan Sørensen.

Studér kjønn - forstå samfunnet

23. mars 2012
Moglegheitene for å studere kjønn er fleire enn nokon gong. Her er tilboda.

Likestilling i et globalt perspektiv

31. oktober 2011
− Gjennom møtet med studenter fra andre deler av verden lærer vi å se oss selv i et nytt lys. Både studentene, praktikerne og vi som underviser, forandrer oss i løpet av kurset. I tillegg utfordres vestlige fagtradisjoner på en berikende måte, forteller professor Sigridur Thorgeirsdottir ved Universitetet i Island.

Hvorfor velger ikke jenter fysikk?

2. september 2011
– Når jenter velger bort naturfag er det ikke fordi de er mindre rasjonelle enn gutter. De velger noe de tror blir nyttig for fremtiden deres, og langt færre jenter enn gutter ser på fysikk som nyttig, sier professor Jacquelynne Eccles.

- Se på endringene!

16. november 2010
Flere jenter studerer data enn vi tror, men en del datafag telles ikke med på nasjonale statistikker. Dermed får vi inntrykk av at lite har skjedd i forhold til kjønn og IKT, mener Hilde G. Corneliussen.

– Feilslått strategi

4. desember 2009
Rekrutteringsmas ødelegger for unge jenters interesse for naturfag, mener pedagog Guðrún Jónsdóttir.

Ekte mannfolk leser ikke bøker

9. juni 2009
For walisiske industriarbeidere er det ingen skam å være analfabet: Lesing og skriving er for kvinner. Krisen blir dermed dyp når industrien forsvinner og myndighetenes løsning er å sende arbeiderklassebarna på universitetet.

Kvinner og menn ønsker det samme

9. september 2008
Er du under utdanning til å bli sykepleier har du sannsynligvis et ønske om en jobb der du kan hjelpe andre. Det gjelder uansett om du er mann eller kvinne. – Når det gjelder kjønn ser vi få forskjeller i hva kvinner og menn som tar samme utdannelse legger vekt på i yrkesvalget, sier sosiolog Marianne Dæhlen.

Det planlagte barnet

15. august 2008
Blant kvinner med høy utdanning får kunstnere færrest barn, mens leger får flest. Arbeids- og utdanningsstruktur kan overskygge og fortrenge kvinners ønske om å få barn, mener sosiolog Trude Lehrfeld Kvaran.

Feministiske tiltak har suksess

1. april 2008
Storbritannia har i en årrekke forsøkt å øke andelen kvinner i mannsdominerte fag. Men fungerer tiltakene? Det har sosiolog Alison Phipps forsket på. Hun mener det må satses på mer feministiske tiltak.

- Fysikk kan være feminint

22. februar 2008
Verden blir bedre om flere jenter blir ingeniører. Det mener Camilla Schreiner, som forsker på sammenhengen mellom kjønn og valg av realfag.

Realfagsgåten

24. august 2007
- Kvinner forsvinner fra realfagene, både i studietiden og etter oppnådd grad. Men hvorfor gjør de det? Det skal et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo forsøke å svare på.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hägg, Gustav, Diamanto Politis & Gry Agnete Alsos
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Helland, Håvard & Elisabeth Hovdhaugen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Lagesen, Vivian Anette, Ivar Pettersen & Line Berg
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Blix, Hilde Synnøve, Lilli Mittner og Rikke Gürgens Gjærum
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Mohr, Sebastian, Ning de Coninck-Smith og Julia Suárez Krabbe (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Svenkerud, Wessel Sigrun mfl.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bachke, Christian og Siri Håvås Haugland
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Reisel, Liza, Øyvind Søraas Skorge og Stian Uvaag
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Seehuus, Sara og Liza Reisel
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Larsen, Mona, Helle Holt og Malene Rode Larsen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Lingås, Lars Gunnar og Unni Høsøien
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.