Skole og barnehage

– Lærere må stoppe seksuell trakassering i ungdomsskolen

16. november 2023

– Dette er ikke akseptabelt. Ingen voksne ville tolerert slik oppførsel. Så vi må undersøke hva som faktisk skjer og hvordan det påvirker ungdommene våre, sier forsker Hilde Slåtten.

Trange kjønnsroller i barnehagen

2. november 2023

I norske barnehager snakker man fremdeles om «jenteting» og «gutteting», skriver Eline Kirkhusmo i masterbloggen. 

Menn i barnehager er mer fysisk aktive med barna

21. mars 2023

Barnehageansatte både ønsker og mener selv de behandler gutter og jenter likt. Men forskningen viser noe annet.

Dataspill: Fortsatt en kjønnsdelt verden

4. desember 2022

Foreldre har bekymret seg for barn og unges, og særlig gutters tidsbruk på dataspill i 30 år. Samtidig er det en uro for at jenter faller fra i dataspill-verdenen.

Når en sekser ikke er godt nok

20. oktober 2022

Stadig flere skoleungdommer sliter psykisk. Jenter sliter tre ganger så mye som guttene, og stresser mest med skolen.

Tradisjonelle yrkesfag løner seg meir for menn enn for kvinner

3. mars 2022
Ein ny studie viser at menn som vel mannsdominerte yrkesutdanningar, får høgare løn, oftare fast jobb og bruker mindre velferdstenester enn kvinner i typiske kvinneyrke.

Mest lest på Kilden kjønnsforskning.no i 2020

5. januar 2021
Fjorårets mest leste artikkel i Kildens nyhetsmagasin handler om maskulinitet i norsk black metal. Andre temaer som har opptatt leserne våre er valg av etternavn, kvinnehelse og singelliv.

Kjønnsperspektiv – hva kan det bety for forskning og utdanning?

18. august 2020
Uten kjønnsperspektiv innen en rekke samfunnsområder forsømmer vi å studere spørsmål som er viktige både for individer og for samfunnet, skriver Ingerid Bø.

Kvar er dei mannlege lærarane?

1. juli 2020
Løn og lite erfaring med barn er blant årsakene til at fleire kvinner enn menn blir lærarar. Men det skortar på kunnskap og tiltak for å å få fleire menn inn i skulen, skriv Runa Brandal Myklebust.

Gutters problemer i skolen handler ikke bare om kjønn

25. juni 2020
Vi må unngå statistiske overforenklinger når vi skal undersøke hvorfor gutter og jenter presterer forskjellig i utdanningsløpet, skriver Kristoffer Chelsom Vogt.

Jenter som leker Batman får beskjed om å slutte, gutter som leker med dukker får ros

2. juni 2020
De ansatte i barnehagen behandler gutter og jenter forskjellig, viser studier.

- Feil å framstille gutter som skoletapere

25. oktober 2019
Uavhengig av utdanning får guttene mer lønn, oftere fulltid og oftere fast jobb, sier forskere. De ønsker å nyansere debatten om kjønn i skolen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingvill Hellstrand, Lene Myong (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Moberg, Karolin Elisabeth og Kristoffer Chelsom Vogt
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Astrid Skjerven, Maureen Fordham (ed.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Monica Bjerklund
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Knaben, Åse Dagmar & Gerd Abrahamsen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Onsrud, Silje Valde, Hilde Synnøve Blix & Ingeborg Lunde Vestad (Eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Smette, Ingrid, Christer Hyggen og Anja Bredal
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Emilsen, Kari, Olav Bjarne Lysklett og Arnt Nordli
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Cools, Sara, Pål Schøne og Marte Strøm
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Aune, Helga
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Krumsvik, Rune Johan
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Hussénius, Anita, Kristina Andersson og Annica Gullberg (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.