Skole og barnehage

Hvorfor er vi så besatt av flinke piker?

4. februar 2016
Jenter som presterer høyt, har ambisjoner og får psykiske problemer, kategoriseres gjerne som for flinke. Men flink pike-syndromet er verken en klinisk diagnose eller et etablert fagbegrep. Hva er greia med de flinke pikene?

Alle gutter er ikke dårlige på skolen, og alle jenter er ikke skolelys

4. november 2014
Det nytter ikke å lete etter svaret på forskjeller i skoleprestasjoner ved å se på jenter som gruppe og gutter som gruppe, viser ny doktorgrad.

Slik vil staten at du skal ha sex

6. mai 2014
Gjennom seksualundervisningen i skolen har staten forsøkt å kontrollere unges seksualitet. Særlig jenter har blitt gitt et stort ansvar, både for sin egen og for gutters seksualitet, ifølge historiker Kari Nordberg.

Kjønn ikke viktigst for å forstå forskjeller i skolen

10. april 2014
Forskjeller mellom jenters og gutters prestasjoner i skolen bestrides ikke. Men det holder ikke å ta på seg kjønnsbriller for å forstå hvorfor.

Den norske skolen reproduserer rasisme og kjønnsstereotypier

25. februar 2014
God, fri og norsk seksualitet settes opp mot ikke-norsk, gjerne muslimsk, dårlig seksualitet i norske skolebøker. Og ingen er enige om hva rasisme er, eller hvordan det kan undervises om.

På vei mot målet om å gi alle jenter skolegang

28. januar 2014
Å få jentene på skolebenken er en viktig prioritet for lærere i Sør-Afrika, Sudan og Sør-Sudan. Men når foreldrene stritter i mot, er lærerens makt begrenset.

Barna dine tenker annerledes om kjønn enn du gjør

1. november 2013
Gutter er ikke skolens tapere, og gutterollen er i endring. Samtidig er mønster knyttet til kjønn fremdeles et tydelig fenomen i den norske skolen. Det kommer frem i et stort norsk forskningsprosjekt om kjønn og skole.

Følsomme og kroppsfikserte skolegutter

7. august 2013
Gutter i barneskolen snakker om følelser og leier hender. Og de er veldig opptatt av kropp og utseende. Tiår med likestillingstiltak har bidratt til å endre barns oppvekst og forståelse av kjønn, hevder ny forskning.

− Her bryr faktisk lærerne seg

25. juni 2013
Gutter som gjør det dårlig på skolen blir ofte oppfattet som pøbler, mens skolesvake jenter kan bli oversett. God støtte fra en oppmerksom lærer har spesielt stor betydning for disse elevgruppene. 

Hevder seg med bråk og strenge sexregler

21. februar 2013
Det skarpeste skillet mellom «utlendings-jentene» og «de norske jentene» kom til syne når det ble snakk om sex.

Det store mangfoldet og det enkelte barnet

18. desember 2012
Anne-Lise Arnesen har mer enn førti år i utdanningsfagets tjeneste. Likevel mener hun vi fortsatt må stille de samme spørsmålene om sosial rettferdighet og diskriminering, da som nå.

Rumperist eller gitargrep?

30. september 2011
Det er gruppearbeid i klasse 9b. I et klasserom sitter en gruppe elever stille og konsentrerte, og jobber alvorlig med oppgaven. I et annet rom lekes og tulles det, med masse fysisk utfoldelse og lite målrettet arbeid. Lett å skjønne hvilken gruppe som består av gutter, sier du? Ikke når timen er musikk.

Manglende engasjement for likestilling

22. september 2010
Norske skoler er pålagt å jobbe med likestilling, men det kan se ut som denne oppgaven ofte blir forsømt. – Det er overraskende i hvor liten grad likestilling er et tema i skolen, sier forskerne bak en rapport fra NIFU STEP.

Hvem er skolens tapere?

17. august 2010
På 1980-tallet beskrev media jentene som skolens tapere. I dagens skole er det tilsynelatende guttene som taper. Klasse og etnisitet snakkes det lite om, selv om disse faktorene har mer å si for skoleresultater enn kjønn.

Lav klasse gjør etnisitet mer synlig

30. oktober 2009
Skoler med stor minoritetsandel i Oslo-området regnes gjerne som bråkete gettoskoler og innvandrerne som problemelever. Men det er ikke alltid sånn. På noen skoler oppfattes innvandrerne som de stille og flinke elevene.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingvill Hellstrand, Lene Myong (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Moberg, Karolin Elisabeth og Kristoffer Chelsom Vogt
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Astrid Skjerven, Maureen Fordham (ed.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Monica Bjerklund
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Knaben, Åse Dagmar & Gerd Abrahamsen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Onsrud, Silje Valde, Hilde Synnøve Blix & Ingeborg Lunde Vestad (Eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Smette, Ingrid, Christer Hyggen og Anja Bredal
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Emilsen, Kari, Olav Bjarne Lysklett og Arnt Nordli
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Cools, Sara, Pål Schøne og Marte Strøm
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Aune, Helga
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Krumsvik, Rune Johan
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Hussénius, Anita, Kristina Andersson og Annica Gullberg (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.