Sykepleie

Helsepersonell vegrer seg for å rapportere trakassering

1. november 2022

Ansatte på sykehjem med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering, trakassering og rasisme. – Det mest overraskende er at alle lederne jeg intervjuet mente dagens system var tilstrekkelig for å fange dette opp, sier forsker Tone Lindheim.

Eldre, syke kvinner ønsker fortsatt ansvar i hjemmet

18. januar 2022
Forventninger til kvinner, særlig i eldre generasjoner, er at de har mer ansvar for hus og hjem. ‒ Det kan være belastende når kvinnene selv har behov for omsorg og pleie, mener Katrine Staats som har forsket på kreftsyke kvinner.

Sykepleiepensum handler nesten bare om kvinner

16. september 2021
Den kvinnelige omsorgsrollen dominerer i sykepleieutdanningen. Det kan fremmedgjøre mannlige studenter, mener Marianne Inez Lien.

Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

21. august 2017
Under Arendalsuka møttes Tore Tennøe fra Teknologirådet, Eli Gunhild By fra Norsk Sykepleierforbund, Julie Lødrup fra LO og Kjell Hugvik fra NAV til paneldebatt om teknologiutvikling og likestilling i arbeidslivet.

Teknologi lokker ikke flere menn til sykepleien

10. august 2017
Sykepleie er fremdeles et kvinnedominert yrke. Et mer høyteknologisk helsevesen vil ikke bidra til at flere menn velger omsorgsyrker, mener Aud Obstfelder.

Kjønnsavdelingen episode 3: Velferd på spill

22. mars 2017
Hvorfor er sykepleie et kvinneyrke? Og hvordan skal velferdsstaten møte økende krav til helsetjenester? I tredje episode av Kjønnsavdelingen diskuterer vi det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og velferdsstatens utfordringer.

Faller gjennom på kjønn og etnisitet

30. august 2016
Ekskludering i studietiden gir lavere ambisjoner for studenter på vei inn i arbeidsmarkedet, ifølge ny bok. På bioingeniørstudiet er det menn med minoritetsbakgrunn som sliter mest.

Kjønnsdelte framtidshåp

31. januar 2014
Forskjeller mellom kvinner og menn i arbeidslivet kan ikke bare legges for arbeidsgiverens dør. Vi velger også selv bort yrker og muligheter på bakgrunn av kjønn.

Ønsker flere fulltidsstillinger

17. desember 2010
Til tross for at det er mangel på sykepleiere, jobber mange ufrivillig deltid. Det er nødvendig for å få turnusen til å gå opp, sies det. Stipendiat Kari Ingstad er uenig.

Italienske menn velger sykepleie

18. mai 2010
En av fire sykepleiere i Italia er menn. Hvorfor velger menn i en machokultur et omsorgsyrke når så få menn i likestillingslandet Norge gjør det samme?

- Kjønnsbalanse gir bedre omsorg

8. desember 2009
Flere menn ansatt kan gjøre sykehjemmet bedre, fordi mannlige pleiere prioriterer arbeidsoppgavene annerledes. Dette hevder forsker Helge Svare, som har skrevet bok om menn i pleie- og omsorgsyrker.

– Kvinneyrkene må frigjøre seg

31. oktober 2007
Ansatte i typiske kvinneyrker, som sykepleiere, helsesøstre og sosionomer, lar  seg undertrykke av leger og legevitenskapen, mener professor Kari Martinsen. Kravet om at kunnskap skal være forskningsbasert fratar omsorgsprofesjonene respekt, hevder hun.

Samfunnsbyggerne

22. desember 2006
Ettertiden har ofte avfeid dem som strikkende og sladrende borgerfruer. Men kvinneforeningenes frivillige innsats spilte en avgjørende rolle for oppbyggingen av den moderne velferdsstaten, hevder forskerne Torunn Hamran og Ingunn Elstad.

Strever for ny identitet

20. mai 2005
I alle år har hun vært den som sto på, alltid opptatt av andres ve og vel. Plutselig rammer hjerneslaget, og livet forandres totalt. Sykepleieviter Kari Kvigne har studert hvordan 25 slagrammede kvinner takler en ny tilværelse, og hvordan de utvikler en ny identitet som hjelpetrengende.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.