Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid

Kvinner tjener 88 prosent av mennenes lønn, og tar mer ansvar for ulønnet omsorgsarbeid. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Episode 10 handler om lønn, pensjon og feminismens plass i den kapitalistiske økonomien.

Kjønnsavdelingen episode 3: Velferd på spill

Hvorfor er sykepleie et kvinneyrke? Og hvordan skal velferdsstaten møte økende krav til helsetjenester? I tredje episode av Kjønnsavdelingen diskuterer vi det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og velferdsstatens utfordringer.

Innvandrede kvinner faller ut av arbeidsmarkedet igjen

En deltidsjobb er ikke nødvendigvis en langvarig suksess for integrering i arbeidslivet. Mange innvandrede kvinner faller ut av arbeidsmarkedet igjen.

Kort vei til jobben gir mer heltidsarbeid for kvinner

Kort reisevei til jobb, barnehage og matbutikk er avgjørende faktorer for at kvinner skal klare å jobbe heltid, ifølge transportforsker.

Deltid skaper ikke pensjonstapere

Å jobbe deltid mens barna er små påvirker i svært liten grad pensjonen, viser en ny nordisk rapport.

Betaler prisen for kvinners deltidsarbeid

Bak en deltidsarbeidende kvinne står en forsørgende mann.

Ønsker flere fulltidsstillinger

Til tross for at det er mangel på sykepleiere, jobber mange ufrivillig deltid. Det er nødvendig for å få turnusen til å gå opp, sies det. Stipendiat Kari Ingstad er uenig.

Ro i familien

Småbarnsliv uten stress, god helse og en opplevelse av rettferdighet i parforholdet. Dette opplevde ektefeller som delte på å være hjemme med barn og jobbe deltid på 1970-tallet. Sosiolog Margunn Bjørnholt har intervjuet parene tretti år etter.

«Snille» damer i grådig jobb

Ikke kreve, men være takknemlig. Ikke si nei, men være snill og hjelpe til. Ikke være grådig, men ta det man får. Normer for kvinnelighet gjør at hjelpepleiere godtar små deltidsstillinger og uforutsigbar arbeidstid, ifølge ny masteroppgave.

Etterlyser makt bak kravene

Lovene for å beskytte deltidsansatte mot diskriminering er på plass. Det hjelper lite så lenge de ikke håndheves. Vi behøver sterkere sanksjoner mot kjønnsdiskriminering, sier jurist Helga Aune.

Mann og barn gir ufrivillig deltid

Kvinner med barn og ektefelle jobber oftere ufrivillig deltid enn kvinner uten familie. - Dette kan tyde på at kvinners deltidsarbeid ikke er så selvvalgt som man har trodd, mener forsker Randi Kjeldstad ved Statistisk sentralbyrå.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.