Feministisk teori

– Fortellingene om kvinner og kvinners kamp mangler i museene

24. oktober 2023

Stadig flere kvinnelige kunstnere får veggplass på norske museer, men historiene deres dysses ned, ifølge kunsthistoriker. 

Utan kvinner i IT-bransjen, vil teknologi diskriminere

8. august 2019
Kva du finn når du googlar, avheng av kven som har utvikla algoritmane. Amerikansk forskar fryktar ei forsterking av sexisme og rasisme, viss ikkje IT-bransjen arbeider for mangfald.

Kjønnsavdelingen 18 – Feministisk sci-fi og kvinnefiendtlige dystopier

23. januar 2019
Hvorfor er dystopiske fortellinger som Handmaid's tale så populære? Og har science fiction et større feministisk potensial enn andre sjangre? I episode 18 setter vi fremtidsvisjoner i et feministisk perspektiv.

Simone de Beauvoir: Fra Sartres sekretær til feministisk stilikon

23. mars 2018
Da Simone de Beauvoirs feministiske klassiker Det annet kjønn ble utgitt i Norge i 1970, var både seksualitet og eksistensialisme tonet ned. – Hun skulle gjøres folkelig, sier Ida Hove Solberg, som har forsket på de norske oversettelsene av Beauvoir.

Maktens kjønnede dynamikk

26. januar 2018
Det er ikke lenger mulig å parkere debatten om seksuell trakassering i kategorien avvik. Det har #MeToo bevegelsen allerede vist med største tydelighet, skriver Siri Øyslebø Sørensen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Magnussen, May-Linda, Ann Christin Eklund Nilsen (red.)
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Mahrdt, Helgard
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Hestholm, Grethe Nina
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin, Dalia Nassar (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Tove Pettersen (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Koobak, Redi, Madina Tlostanova and Suruchi Thapar-Björkert (Eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Tove Pettersen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Evans, Elizabeth & Eléonore Lépinard (eds.)
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Lindelöf, Karin og Camilla Flodin
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Brenna, Brita og Marit Anne Hauan (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Prøitz, Lin, Erik Carlquist & Katrina Roen
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.