Kvinner i lignelsene har blitt glemt, ignorert og stereotypt fortolket

Martin Luther var mer opptatt av kvinner i lignelsene enn moderne forskere, mener Ellen Aasland Reinertsen. I sin doktorgradsavhandling retter hun blikket mot Bibelens marginaliserte jomfruer og slavekvinner.

Rasisme rammer kvinner og menn forskjellig

– Menn blir sammenliknet med dyr, og får dyrelyder ropt etter seg, mens jenter og kvinner i større grad blir møtt med avsky knyttet til utseende, sier Cora Alexa Døving. Hun er redaktør for en ny bok om rasisme i Norge.

Faller utenfor hvis man ikke drikker

Typisk norsk? En kvinne ble spurt på jobbintervju om hijaben hindret henne i å delta på julebord. En ny artikkel ser nærmere på hvilken rolle alkohol spiller i tilhørighet og utenforskap blant unge voksne med krysskulturell oppvekst.

Blir begrepet «interseksjonalitet» misbrukt?

I en ny doktorgradsavhandling retter Amund Rake Hoffart et kritisk blikk mot hvordan teoretikere diskuterer interseksjonalitet i akademia.

Utfordrer akademias tellekanter med samtalen som verktøy

Hvem kommer til orde akademia? Språk er makt, og det akademiske publikasjonssystemet diskriminerer, mener fire artikkelforfattere.

Navnet former kjønnsforskningen

Navnet «kjønnsforskning» har gitt feltet et forskningsobjekt, nemlig kjønn. I denne kronikken slår Kari Jegerstedt et slag for den feministiske vitenskapskritikken.

Kjønnsforskningens politiske betingelser

Fagkritikk og fagdebatt er nødvendig, men må sees i sammenheng med diskusjoner om diskriminering og ulikhet i samfunnet for øvrig, skriver Lene Myong.

Kjønnstesting av kvinnelige idrettsutøvere: rettferdig eller uetisk?

Kvinnelige idrettsutøvere med høyt testosteronnivå må gå på hormonreduserende medisiner for å kunne delta i kvinneklassen. Det mener forsker Mari Haugaa Engh er problematisk.

– Personer med utviklingshemming får liten tilgang til å utvikle kjønnsidentitet

Både alder og kjønn betyr noe for om personer med utviklingshemming opplever å bestemme selv. Utfordringen er at spørsmål om kjønn for denne gruppen har en tendens til å forsvinne, mener forskere.

Skeive flyktninger i Norge er spesielt utsatt for vold

Skeive med minoritetsbakgrunn opplever mange forskjellige former for vold, viser ny forskning. - Det er helt essensielt at hjelpetilbudene for voldsutsatte er like kompetente og inkluderende for alle, sier Elisabeth Stubberud.

Gutters problemer i skolen handler ikke bare om kjønn

Vi må unngå statistiske overforenklinger når vi skal undersøke hvorfor gutter og jenter presterer forskjellig i utdanningsløpet, skriver Kristoffer Chelsom Vogt.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Welang, Nahum
Publisert:
Forfatter(e):
Cora Alexa Døving (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Fafo
Publisert:
Forfatter(e):
Gjerden, Jorunn Svensen, Kari Jegerstedt & Željka Švrljuga (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Norman Anderssen
Publisert:
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Muriaas, Ragnhild, Vibeke Wang, Lindsay Benstead, Boniface Dulani & Lise Rakner
Publisert:
Forfatter(e):
Drange, Ida og Julia Orupabo
Publisert:
Forfatter(e):
Schalk, Meike, Thérèse Kristiansson and Ramia Mazé
Publisert:
Forfatter(e):
Kittelsaa, Anna, Guro Korsnes Kristensen og Sigrid Elise Wik
Publisert:
Forfatter(e):
Andreassen, Rikke and Kathrine Vitus (eds.)
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.