Pris til artikkel om kvensk kulturarv

16. desember 2022

Årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning er skrevet som en dialog om å forske på kvenske virkeligheter.

Mest leste nyhetssaker i 2021

11. januar 2022
Fjorårets ti mest leste saker på Kilden kjønnsforskning.no handler blant annet om samiske kvinner, kvinnehelse, filosofi, vold mot minoriteter og tellekanter i akademia.

Samiske pasienter i psykisk helsevern blir møtt med stereotypier

17. desember 2021
Ansatte i psykisk helsevern ser ikke mangfoldet hos samiske pasienter, men møter dem ofte med fastlåste forestillinger om samiske kjønnsroller og kultur, ifølge Astri Dankertsen.

Torjer Olsen: En inkluderende veiviser

12. oktober 2021
Torjer Olsen er professor i urfolksforskning, leder for samiske studier og feminist. Han ønsker seg mer kjønn inn i urfolksforskning og mer forskning på samiske temaer i kjønnsforskningen.

Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien

4. mars 2021
– Samiske kvinner hadde en sterk rolle i nomadefamilien på 1700-tallet. Dette kan vi lese om i beretningene til misjonærene, som ble veldig overasket over hvor selvstendig kvinnene var og hvor mye de bestemte, sier arkeolog Ingrid Sommerseth.

– For samiske kvinner har kampen for folket vært viktigere enn kvinnekamp

27. oktober 2020
Samisk kvinnebevegelse har utviklet seg i skjæringspunktet mellom urfolkskamp, antirasisme og feminisme, ifølge Beatrice Halsaa.

Mangfold og mannfolk i Sápmi

30. april 2020
Det er viktig å forske på fortellinger om det mangfoldet som finnes av samiske menn. De må også sjøl få fortelle gjennom egne forskningstekster.

Samiske kvinner er mer utsatt for overgrep og vold enn norske kvinner

7. desember 2017
Nesten halvparten av de samiske kvinnene rapporterer om emosjonell, fysisk eller seksuell vold i barndommen, forteller Astrid Eriksen. Hun har sett på sammenhengen mellom vold i barndommen og helseproblemer i voksen alder.

Voldsutsatte samer ber ikke om hjelp

28. april 2017
Personer med samisk bakgrunn som opplever vold i nære relasjoner, søker i mindre grad enn andre nordmenn hjelp fra det offentlige. En ny rapport har sett på hva som kan gjøres.

Vi må lytte til samiske voldsofre

12. oktober 2016
Forskning viser at samiske kvinner er mer utsatt for vold enn norske kvinner. For å forebygge dette må man forstå samiske fortellinger, skriver Britt Kramvig.

Kjønnsblind urfolksforskning

9. august 2016
Innen urfolksforskning har det vært en stor taushet om kjønn. Da forsvinner viktige perspektiver, mener forsker Torjer A. Olsen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Pettersen, Torunn, Jo Saglie, Eva Josefsen og Ragnhild Nilsson
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Blix Hagen, Rune
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.