Utgave: 2-3/2023 Kjønn og vold

Utsatthet för sexuellt våld bland samiska kvinnor i Sverige: den Samiska HLV studien 2021

Bilde av forsiden til Tidsskrift for kjønnsforskning 2-3-23

Sammendrag

Frågan om sexuellt våld har under de senaste åren fått ett allt större utrymme i Sápmi. I denna artikel, som baseras på den populationsbaserade studien «Samisk hälsa på lika villkor» (Samisk HLV) 2021, undersöks utsatthet för sexuellt våld bland samiska kvinnor och män i Sverige jämfört med kvinnor och män i Sveriges befolkning. Analysen visar att sexuellt våld mot kvinnor utgör ett mycket omfattande samhällsproblem i det samiska samhället, i minst samma omfattning som i övriga Sverige. Samiska kvinnor rapporterar en signifikant högre utsatthet för flera former av sexuellt våld jämfört med kvinnor i Sverige, däribland utsatthet för våldtäkt och våldtäktsförsök. Analysen visar även att samiska kvinnor är mer benägna att söka vård samt polisanmäla efter övergreppet, vilket nyanserar bilden av en tystnad kring sexuellt våld i Sápmi. Utifrån ett urfolksfeministiskt perspektiv belyser artikeln hur könade och koloniala maktrelationer samspelar vad gäller utsatthet för sexuellt våld i Sverige och att positionen som både kvinna och same ökar utsattheten för sexuellt våld, medan att vara man och same inte gör det. Sammantaget pekar artikeln på att både kön och samisk tillhörighet har betydelse för utsatthet för sexuellt våld och därmed på vikten av att inkludera samiska perspektiv i framtida forskning om, och politiska insatser mot, sexuellt våld.

Nøkkelord: Samisk HLV, sexuellt våld, könsbaserat våld, urfolksfeminism, samer, urfolk, Sápmi, Arktis

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.2.6


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.2.6

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.