Utgave: 2-3/2023 Kjønn og vold

Mäns våld mot kvinnor i det jämställda Sverige: Resultat från en prevalensstudie

Bilde av forsiden til Tidsskrift for kjønnsforskning 2-3-23

Sammendrag

Artikeln handlar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer i Sverige. Syftet är att redogöra för kvinnors våldserfarenhet i nutid, och att relatera den till kvinnors utsatthet för tjugo år sedan. Artikeln använder ett feministiskt våldsperspektiv för att undersöka kvinnors utsatthet för mäns våld och dess kopplingar till kvinnors hälsa och välmående. Data baseras på en enkätundersökning (n=6 611) som fångar kvinnors samlade erfarenheter av fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld. Resultaten visar, för det första, att kvinnors och tjejers erfarenhet av våld i det formellt jämställda Sverige är omfattande: 55 % av kvinnorna i studien har utsatts för fysiskt våld, sexuellt våld eller hot om våld från en man. För det andra, visar resultaten att våldet inte verkar minska över tid. Tvärtom har under en tjugoårsperiod mäns våld mot kvinnor ökat, trots politiskt tal om och fokus på frågan under samma period. För det tredje, visar resultaten att unga tjejer är särskilt utsatta för mäns och killars våld, inte minst för sexuellt våld. För det fjärde, visar resultaten på ett samband mellan olika former av våld och ett sammanhållet mönster mellan våldsutsatthet och hälsa. Resultaten diskuteras i ljuset av den första svenska omfångsstudien av mäns våld mot kvinnor, Slagen dam (2001).

Nøkkelord: kvinnors våldsutsatthet, nära relationer, fysiskt våld, sexuellt våld, hot om våld, Sverige

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.2.7


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.2.7

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.