Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning

14. januar 2021
De nye redaktørene i Tidsskrift for kjønnsforskning vil vise frem bredden i fagfeltet. Ingvil Hellstrand og Lene Myong mener tidsskriftet kan tilby en motvekt til en populistisk debatt.
11. desember 2020
Vald i nære relasjonar er no eit stridsspørsmål mellom liberale og konservative krefter, og viser at sjølv autoritære styresmakter må ta omsyn til folkemeininga.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt?
Tidsskrift for kjønnsforskning
Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år, 2010-2018
Tidsskrift for kjønnsforskning
Muslimske kvinnebokseres identitetsforhandlinger i spenningsfeltet mellom frihet, tilhørighet og innesperring
Tidsskrift for kjønnsforskning
Seksualitet og makt i «Kunsten å myrde» av Cora Sandel
Tidsskrift for kjønnsforskning
Mellom nasjonal velferdsstatskrise og global klimakrise

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:
2017