Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning
Queerfeministisk naturpolitik i det antropocæne
Tidsskrift for kjønnsforskning
– barnedrap, tilregnelighet og ugifte mødre i straffeloven av 1902
17. desember 2021
Ansatte i psykisk helsevern ser ikke mangfoldet hos samiske pasienter, men møter dem ofte med fastlåste forestillinger om samiske kjønnsroller og kultur, ifølge Astri Dankertsen.

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:
2017