Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning «flytter» til Trondheim

9. februar 2023

De nye redaktørene ønsker å nå et tverrfaglig publikum. – Vi vil vise frem bredden i fagfeltet og gleder oss til å lære mer om andres forskning.

Pris til artikkel om kvensk kulturarv

16. desember 2022

Årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning er skrevet som en dialog om å forske på kvenske virkeligheter.

Naturliggør forandring!

29. juni 2022
Queerfeministisk naturpolitik i det antropocæne

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingvill Hellstrand, Lene Myong (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.