Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning

10. september 2021
Hvem kommer til orde akademia? Språk er makt, og det akademiske publikasjonssystemet diskriminerer, mener fire artikkelforfattere.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Refleksjoner over endringene i bioteknologiloven fra et kjønnsforskningsperspektiv
26. mai 2021
– Det overrasket meg at når det først ble skrevet om kvinnefotball var vinklingen ofte negativ, sier Maria Øverli Leonsen.
14. januar 2021
De nye redaktørene i Tidsskrift for kjønnsforskning vil vise frem bredden i fagfeltet. Ingvil Hellstrand og Lene Myong mener tidsskriftet kan tilby en motvekt til en populistisk debatt.

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:
2017