Tidsskrift for kjønnsforskning

Bioteknologiske framtider

Refleksjoner over endringene i bioteknologiloven fra et kjønnsforskningsperspektiv

Kvinne- og herrefotballen dekkes ulikt i aviser

– Det overrasket meg at når det først ble skrevet om kvinnefotball var vinklingen ofte negativ, sier Maria Øverli Leonsen.

Nye redaktører ønsker bred faglig debatt

De nye redaktørene i Tidsskrift for kjønnsforskning vil vise frem bredden i fagfeltet. Ingvil Hellstrand og Lene Myong mener tidsskriftet kan tilby en motvekt til en populistisk debatt.

Kjernefamilien er blitt politisk dragkamp i Russland og Polen

Vald i nære relasjonar er no eit stridsspørsmål mellom liberale og konservative krefter, og viser at sjølv autoritære styresmakter må ta omsyn til folkemeininga.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingvill Hellstrand, Lene Myong (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.