Utgave: 3-4/2022 Åpent nummer

Når kjønn «forsvinner» i regionale omstillingsprogram

Sammendrag

I denne artikkelen presenterer og diskuterer jeg manglende kjønnsperspektiver i det distriktspolitiske virkemidlet «regional omstilling», som er et program som kommuner kan søke på og iverksette. Ved hjelp av et konkret eksempel fra en deltakende kommune setter jeg søkelyset spesifikt på planleggingsprosessen av slike program og hvordan strenge krav til organisering og innhold ser ut til å bidra sterkt til å utelukke kjønnsperspektiver og likestilling. Dette står i sterk kontrast til idealene om balansert utvikling, og det å finne ut hvor kjønn «forsvinner», er tema for artikkelen.

Nøkkelord: Regional omstilling, kjønnsperspektiver, prosjektorganisering, institusjonelle aktører, tverrfaglig kjønnsforskning

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.2


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.2

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.