Åpent nummer

Forside hel Tidsskrift for kjønnsforskning 3-4-22

Årets siste nummer er et åpent dobbeltnummer som viser fram noe av det som rører seg i det mangslungne norske kjønnsforskingsfeltet i dag. Les ny forskning om manglende kjønnsperspektiver i distrikspolitikk og i internasjonalisering i akademia, om hvordan forestillinger om kjønn påvirker holdninger og strukturer både i politiet, skolen og presteyrket. Du kan også lese om etnisk minoritetsungdom i møtet med drikkekultur, og om konstruksjoner av kjønn og maskulinitet hos norske menn i ufrivillig sølibat.

DOI: 10.18261/issn.1891-1781

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.