Utgave: 3-4/2022 Åpent nummer

I de sosiale ytterkantene. Konstruksjoner av kjønn og maskuliniteter hos norske menn i ufrivillig sølibat

Sammendrag

Artikkelen handler om norske menn som identifiserer seg med å leve i ufrivillig sølibat. Det er en kvalitativ studie som tar utgangspunkt i intervjuer med syv norske menn, og gir ny kunnskap om et fenomen det er forsket lite på i Norge. Overordnet undersøker artikkelen mulige sammenhenger mellom deltakernes forhandlinger om kjønn og maskuliniteter, og interessen for antifeministiske nettfora. Analysen trekker på maskulinitetsteori og begrepet hybrid maskulinitet for å undersøke distansering fra og forhandlinger med ulike maskuliniteter. Den legger vekt på at antifeministiske nettfora gjennomgående fremstår som lite interessante eller relevante for deltakerne.

Nøkkelord: Ufrivillig sølibat, incels, kjønn, hybrid maskulinitet, mannosfæren, omsorgsmaskulinitet

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.8


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.8

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.