Mannsrollen

Profittjag i ishockeykulturen kan forsterke machoadferd 

18. april 2023

Svenske ishockeyspillere var mer macho på Instagram enn norske. Det kan skyldes at ishockey er en nasjonalsport i Sverige, noe som innebærer mer profesjonalisering og kommersialisering, mener forskere.

Derfor dør flere menn i selvmord

19. november 2022

– Vi tror sosial isolasjon er en viktig årsak til selvmord blant menn, sier psykolog og forsker Kim Stene-Larsen.

Nå skal menns liv i Norge under lupen

3. mai 2022
– Det er viktig at regjeringens nye mannsutvalg bryter opp fastlåste diskusjoner om menns problemer og løfter frem andre sider ved deres erfaringer, mener forskere.

Utfordrer vår forståelse av syriske menn

6. mai 2021
Det er et tydelig gap mellom samfunnets forestillinger om syriske flyktninger i Norge, og hvordan de selv opplever virkeligheten, mener Hanne Haaland.

Vold er en menneskelig, ikke en kjønnet erfaring

4. august 2020
Synet på hva en mann skal være og ikke være, hindrer at seksuelle overgrep mot gutter og menn får plass og oppmerksomhet, skriver Torbjørn Herlof Andersen.

Kvar er dei mannlege lærarane?

1. juli 2020
Løn og lite erfaring med barn er blant årsakene til at fleire kvinner enn menn blir lærarar. Men det skortar på kunnskap og tiltak for å å få fleire menn inn i skulen, skriv Runa Brandal Myklebust.

Hvem skal gi omsorg til menn som faller utenfor?

19. mai 2020
Vi trenger mer forskning, mindre hån, og bedre forståelse av incels-fenomenet. Blant annet for å hindre radikalisering, skriver Leif Edward Ottesen Kennair.

Øystein Gullvåg Holter: Norges første mannsprofessor blir emeritus

7. april 2020
Gullvåg Holter gikk fra å være en travel professor til å bli en engasjert emeritus 1. mars 2020. Forskerkarrieren hans spenner bredt fra forskning på kjønn og likestilling i familielivet til mannsroller og kjønnsbalanse i akademia.

Skal vi forske på mannen eller maskuliniteten?

12. mars 2020
I vårt samfunn er det ikkje berre menn som forvaltar maskuliniteten lenger. Den er blitt til ein del av vår leiingsideologi, vårt førarprinsipp, skriv Stephen J. Walton.

Hva med menn?

12. februar 2020
Det forskes mye på menn, men lite på menn som kjønn. Begrepet kjønn blir fortsatt først og fremst forbundet med kvinner, skriver Linda Rustad.

Om mat og menn

14. desember 2019

Kjønnsforskningens historie: Fra kvinneliv til kjønnstrøbbel

27. november 2018
Nå kan du høre tre innlegg fra Kilden kjønnsforskning.no sitt jubileumsseminar 21. november. Om kvinne-, kjønns- og mannsforskningens fremvekst i Norge, og om kjønnsforskningens uvenner.

Jordan Petersons tynne fortelling om Norge

31. oktober 2018
Hvorfor skal vi tilbake til et evig mantra om at kvinner, likestilling og feminisme har skylden for at menn faller utenfor? Øystein Gullvåg Holter mener den kjente psykologiprofessoren Jordan Petersons analyse av likestilling i Norge er for dårlig.

Eldre somaliere strever med mannsrollen

11. september 2018
Å flykte til et nytt land betyr nye idealer for aldring og maskulinitet. I Norge har eldre somaliske menn få arenaer å hevde seg på, ifølge forskere.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.