Mannsrollen

Vi trenger mer forskning på mannen som kjønn

Mannsutvalget setter søkelyset på menn som sliter og anbefaler mer forskning på menn og maskuliniteter.

Mannsutvalget vil motvirke polarisering mellom kjønnene

–  Vi trenger mer kunnskap om polariseringen vi ser mellom unge menn og kvinner når det gjelder holdninger til ulike politikkfelt, sier utvalgsmedlem og forsker Liza Reisel.

Likestillingsprosjektet har slett ikke «gått for langt». Det har sporet av

Den «nye» mannskampen har lenge pågått i andre land, men det er først nå den har fått grobunn i norsk sammenheng. Det er neppe tilfeldig.

Runar Bakken: Skapte rabalder om menn i sykepleien

Sykepleieforskeren har utfordret tanken om at kvinner er bedre egnet til å være sykepleiere enn menn. Nå skriver han bok om en eldreomsorg i krise.

Profittjag i ishockeykulturen kan forsterke machoadferd 

Svenske ishockeyspillere var mer macho på Instagram enn norske. Det kan skyldes at ishockey er en nasjonalsport i Sverige, noe som innebærer mer profesjonalisering og kommersialisering, mener forskere.

Menn i barnehager er mer fysisk aktive med barna

Barnehageansatte både ønsker og mener selv de behandler gutter og jenter likt. Men forskningen viser noe annet.

Flere menn i omsorgsyrkene, men kvinnene dominerer fortsatt

Majoritetskvinnene forlater de dårligst betalte jobbene i omsorgssektoren, mens andelen menn med innvandrerbakgrunn øker, viser en ny studie.

Derfor dør flere menn i selvmord

– Vi tror sosial isolasjon er en viktig årsak til selvmord blant menn, sier psykolog og forsker Kim Stene-Larsen.

Nå skal menns liv i Norge under lupen

– Det er viktig at regjeringens nye mannsutvalg bryter opp fastlåste diskusjoner om menns problemer og løfter frem andre sider ved deres erfaringer, mener forskere.

Utfordrer vår forståelse av syriske menn

Det er et tydelig gap mellom samfunnets forestillinger om syriske flyktninger i Norge, og hvordan de selv opplever virkeligheten, mener Hanne Haaland.

Vold er en menneskelig, ikke en kjønnet erfaring

Synet på hva en mann skal være og ikke være, hindrer at seksuelle overgrep mot gutter og menn får plass og oppmerksomhet, skriver Torbjørn Herlof Andersen.

Kvar er dei mannlege lærarane?

Løn og lite erfaring med barn er blant årsakene til at fleire kvinner enn menn blir lærarar. Men det skortar på kunnskap og tiltak for å å få fleire menn inn i skulen, skriv Runa Brandal Myklebust.

Hvem skal gi omsorg til menn som faller utenfor?

Vi trenger mer forskning, mindre hån, og bedre forståelse av incels-fenomenet. Blant annet for å hindre radikalisering, skriver Leif Edward Ottesen Kennair.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.