Leder

Vi trenger mer forskning på mannen som kjønn

Mannsutvalget setter søkelyset på menn som sliter og anbefaler mer forskning på menn og maskuliniteter.

Portrettfoto av Susanne Dietrichson, redaktør i Kildens nyhetsmagasin
Forskning viser at menn topper en rekke negative statistikker, men forskerne kan ofte bidra med nyanserte og interessante funn som opplyser samfunnsdebatten, skriver Susanne Dietrichson. Foto: Marte Garmann

Høsten 2022 ble mannsutvalget oppnevnt av regjeringen og forrige uke kom utvalget med sin rapport og sine anbefalinger.  I Kildens nyhetsmagasin skriver vi jevnlig om forskning på menn og maskuliniteter. Men fortsatt er forskning på kvinnen som kjønn mer utbredt enn forskning på mannen som kjønn, noe som også gjenspeiles i våre nyhetsartikler. 

Det betyr likevel ikke at det forskes mindre på menn. Som forsker Jørn Ljunggren påpekte i Kildens nyhetsmagasin da mannsutvalget ble nedsatt: Menn er implisitt i mye forskning fordi mannen som oftest brukes som mal, noe som gjør at vi kanskje tar kunnskap om mannen for gitt. På den annen side forskes det veldig lite på mannen som kjønn. 

I 2020 inviterte vi forskere på menn og maskuliniteter til å skrive i Kildens nyhetsmagasin, noe som resulterte i en rekke kronikker innenfor ulike fagfelt og tematikker: Menn og barnløshet, arbeiderklassemenn, menn og utenforskap, samiske menns problemer og voldsutsatte menn

Vi har også med jevne mellomrom intervjuet forskere om temaer som gutter i skolen, menns helse og menn og selvmord. Forskning viser at menn topper en rekke negative statistikker, men forskerne kan ofte bidra med nyanserte og interessante funn som opplyser samfunnsdebatten. 

For eksempel at klasse og hvor man bor i landet spiller inn på utfordringene menn opplever. En vanlig oppfatning er at menn i distriktene sliter med å treffe en kvinnelig partner fordi mange unge, og særlig kvinner, flytter til mer urbane strøk for å utdanne seg. Mens Astrid Grasdal og Kjell Lommerud ved Universitetet i Bergen har sett på tallene som viser at det er flest barnløse menn i Oslo.

Eller at selv om gutter henger etter i skolen så handler ikke det bare om kjønn. Ifølge forsker Kristoffer Chelsom Vogt spiller modning, fraværet av lek og fysiske aktiviteter i skolen, klasse og etnisitet en langt større rolle. Han viser også til at selv om guttene har dårligere karakterer i norsk og matte på ungdomsskolen, tar de igjen jentene på videregående. Han peker også på at guttene som faller fra i utdanningsløpet ofte havner på yrkesskolen, eller har andre veier inn i yrkeslivet hvor de gjerne oppnår mer suksess enn kvinner, når det kommer til lederjobber og lønn.

Men nå skal vi snakke enda mer om gutter og menn. Mange menn oppgir at de sliter, og det må tas på alvor. Blant annet gjennom mer forskning på mannsrollen og menns problemer, slik utvalget anbefaler. Utvalget har levert utredningen om menns likestillingsutfordringer og kommet med forslag til tiltak, og i Kildens nyhetsmagasin har vi intervjuet forskerne om hva de mener om resultatet. Vi vil også fremover følge med på debatten og skrive om forskningen som vi håper vil komme i kjølvannet av rapporten.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.