Fare for overbehandling av prostatakreft

31. oktober 2023

Ny studie om senskadevirkninger av behandling for prostatakreft viser at pasienter har flere plager enn antatt. 

Menn anklaget for vold trenger også tillit fra terapeuten

27. oktober 2023

Ny forskning viser at menn i voldelige relasjoner kan avslutte terapien på grunn av mangel på tillit. 

Har mannlige kroppsidealer tatt av?

26. september 2023

I sin masteroppgave om muskeldysmorfi prøver Alexander Glimsdal å forstå hvordan stadig flere unge menn tyr til ekstreme grep for å oppnå drømmekroppen. 

Medisinske studier ser bort fra kjønnsforskjeller

12. januar 2023

En ny rapport fra FHI viser at under halvparten av studiene har sett på kjønnsforskjeller i effekten av medisinsk behandling. – Man må slutte å tro at biologiske forskjeller mellom menn og kvinner får plass i bikinien, sier professor Eva Gerdts. 

Derfor dør flere menn i selvmord

19. november 2022

– Vi tror sosial isolasjon er en viktig årsak til selvmord blant menn, sier psykolog og forsker Kim Stene-Larsen.

Allmennleger savner helseforskning med kjønnsperspektiver

26. april 2022
Hvordan får fastleger og helsesykepleiere tilgang til ny forskning på helse? De trenger mer relevant forskning og tid til å oppdatere seg, mener representanter for yrkesgruppene.

Vil ha mer oppmerksomhet om bivirkninger hos kvinner

27. april 2021
Sabine Oertelt-Prigione håper pandemien og vaksineringen har gjort at flere får øynene opp for kjønnsforskjeller innenfor medisin.

–  Pandemier rammer kvinner og menn forskjellig

18. juni 2020
Kunnskapen om tidligere pandemier gir oss uvurderlig informasjon om hvordan vi kan takle dagens koronapandemi, mener forskere.

Gutter bruker skolehelsetjenesten mindre enn jenter

21. april 2020
Terskelen for å oppsøke helsesykepleier kan være høy, særlig for gutter. – For å få bukt med kjønnsforskjellene må vi oppsøke elevene og snakke om det de er opptatt av, sier forsker.

Kan helsepersonell nok om kvinnehelse?

16. april 2020
Er undervisning i kjønn og kvinnehelse noe som overlates til den enkelte institusjon, og til den enkelte foreleser? Kartleggingen «Kjønn og kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger» kan tyde på det, skriver Linda Marie Rustad.

En overvekt av menn blir alvorlig syke og dør av korona

1. april 2020
En stor overvekt av alvorlig syke og døde av koronaviruset er menn. Det kan handle om røyking og overvekt, eller det kan være tilfeldig. Forskerne klør seg i hodet.

Vi vet fortsatt ikke nok om HPV

22. oktober 2019
Ikke alle er klar over nytten av å vaksinere seg mot HPV. Vi trenger også mer forskning på HPV-smitte blant menn og eldre kvinner, skriver Sveinung Sørbye.

Sosiale medier kan gjøre unge kvinner og menn syke

31. mai 2019
Det er ikke enkelt å finne kloke svar på Google-søk som «for tynne lepper» eller «ikke store nok muskler». Unge kvinner og menn fortjener å møte leger som har forskningsbasert kunnskap om deres problemer, skriver lege Kaveh Rashidi.

Overgrepsutsatt som barn – lever i skam som voksne

23. oktober 2018
Menn som har blitt utsatt for overgrep i ung alder sliter med stor skamfølelse i ettertid. – De mener offerrollen harmonerer dårlig med den tradisjonelle oppfatningen av mannsrollen, sier Marie-Lisbet Amundsen.

Manndomsprøven

1. oktober 2013
Bivirkninger fra behandling av prostatakreft får menn til å tenke over hva det vil si å være mann.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ninnie Bakken Oehme
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Statistisk sentralbyrå
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Braadland, Peder Rustøen
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Lingaas, Carola, Bergit Haugland og Erik Skjeggestad
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Grasdal, Astrid Louise og Kjell Erik Lommerud
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Magnusson, Karin, Aleksandra Turkiewicz & Martin Englund
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Eik‐Nes, Trine Tetlie et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Vambheim, Sara Magelssen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Amundsen, Marie-Lisbet
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Kibira,Simon Peter Sebina
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Michaelsen, Jette Joost og Maria Kristiansen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Proba samfunnsanalyse
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.