Da fine fruer finansierte sykehus med papirblomster

Før velferdsstaten vokste frem, sørget borgerlige kvinner for livsnødvendige velferdstjenester i mange lokalsamfunn. Hilde Gunn Slottemo har skrevet om hvordan veldedige organisasjoner drevet av kvinner sørget for sykestell og folkehelse på begynnelsen av 1900-tallet.

Streng seksualmoral tvinger ungdom til ubeskyttet sex

I Etiopia har mange studenter ubeskyttet sex fordi de frykter reaksjonene mot sex utenfor ekteskapet. Susanne Rolandsen skrev masteroppgave om seksuelle praksiser blant studenter på universitet i Addis Ababa.

Å møte i abortnemnd virker meningsløst for mange

Abortnemndene oppstod i 1964, og har vært debattert siden. Abortutvalget foreslår å skrote nemndene fram til uke 18. 

Eldre kvinner opplever flere tap og tidligere enn menn

Alderdommen er preget av store overganger som å bli pensjonist og tapet av nære og kjære. Forskning viser at både kjønn og lønn spiller inn på når det skjer og hvordan vi takler det.

Runar Bakken: Skapte rabalder om menn i sykepleien

Sykepleieforskeren har utfordret tanken om at kvinner er bedre egnet til å være sykepleiere enn menn. Nå skriver han bok om en eldreomsorg i krise.

– Livet med demens er ikke bare en nedoverbakke

Eldre med demens er ikke passive mottakere av omsorg, men trenger å stilles krav til og føle at de har noe å gi, ifølge demensforsker. 

Kvinner i fengsel får det stadig verre

Soningsforholdene til kvinnelige innsatte i norske fengsler er helseskadelige, viser ny forskning. 

– Vi trenger et kjønnsperspektiv på helse

I artikkelen fra Kildens nyhetsmagasin hevdes det at Kvinnehelseutvalget har fokusert mindre på forskning, enn tidligere utvalg som har utredet kvinners helse. Dette er en påstand uten hold, skriver Christine Meyer i sitt tilsvar til artikkelen. 

– Ny kunnskap om kvinnehelse må inn i læreplaner og ut i praksis

Forrige uke leverte Kvinnehelseutvalget sin rapport. Ny kunnskap om kvinners helse har fortsatt ikke nådd utdanningen og behandlingsapparatet, mener forskere.

Kvinner kan ha andre symptomer på hjerneslag enn menn

En ny studie viser at kvinner under 70 kan ha mer diffuse symptomer på hjerneslag enn menn. Denne kunnskapen må ut til hele befolkningen, mener forskere.

Fem grunner til at kvinner er vanskelige å forske på

«Å eldes som et rent-a-wreck» er et utsagn som har utløst en heftig debatt om kvinnehelse. Mange er enige om at det må forskes mer på kvinnehelse. Men hvorfor er det så vanskelig?

En todelt kjønnsforståelse kan ha ført til overbehandling av transpersoner

– Det binære synet på kjønn var særlig dominerende i behandlingen på 50-tallet, sier Ketil Slagstad. Han har skrevet avhandling om transmedisinens historie.

Mange lar være å varsle om seksuell trakassering

– Man kunne tenke seg at tallene gikk ned etter den store metoo-bølgen i 2017. Men det kan man ikke se ut ifra tallene vi har sett på, sier en av forskerne bak Folkehelseinstituttets rapport om seksuell trakassering. 

Koronakommisjonens rapport mangler kjønnsperspektiver

Dette er et eksempel på hvordan likestillingen må vike i konkurranse med andre hensyn, mener samfunnsforsker Mari Teigen.

Når en sekser ikke er godt nok

Stadig flere skoleungdommer sliter psykisk. Jenter sliter tre ganger så mye som guttene, og stresser mest med skolen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Johansen, Ranghild Elise (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Elvbakken, Kari Tove
Publisert:
Forfatter(e):
Nordvik, Trine; Hildur Skuladottir og Aslaug Drotningsvik
Publisert:
Forfatter(e):
Kambe, Marianne; Merethe Røthing, Hellen Dahl
Publisert:
Forfatter(e):
Red: Hem, Erlend, Øivind Larsen, Magne Nylenna, Jan Frisch
Publisert:
Forfatter(e):
Tessema, Gizachew A., Siri E. Håberg, Gavin Pereira, Annette K. Regan, Jennifer Dunne & Maria C. Magnus
Publisert:
Forfatter(e):
Kristine Eldevik Fasmer
Publisert:
Forfatter(e):
Ester Anne Kringeland
Publisert:
Forfatter(e):
Hildegunn Siv Aase
Publisert:
Forfatter(e):
Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Helen Andersson and Göran Eriksson
Publisert:
Forfatter(e):
Skilbred, Anette, Kari Nyheim Solbrække & Lisbeth Thoresen
Publisert:
Forfatter(e):
Camilla Mørk Røstvik
Publisert:
Forfatter(e):
Ninnie Bakken Oehme
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.