– Personer med utviklingshemming får liten tilgang til å utvikle kjønnsidentitet

Både alder og kjønn betyr noe for om personer med utviklingshemming opplever å bestemme selv. Utfordringen er at spørsmål om kjønn for denne gruppen har en tendens til å forsvinne, mener forskere.

Kjønnsperspektiv – hva kan det bety for forskning og utdanning?

Uten kjønnsperspektiv innen en rekke samfunnsområder forsømmer vi å studere spørsmål som er viktige både for individer og for samfunnet, skriver Ingerid Bø.

Korona kan ha ført til mer vold mot kvinner

En ny kartlegging avdekker mangelfull kommunikasjon fra myndighetene om hjelpetilbud for voldsutsatte kvinner under koronakrisa.

La oss snakke om likestillingens kår under koronakrisen

Likestilling er et hensyn som ofte får vikeplikt i kampen om oppmerksomhet og prioritering. Ikke la det skje denne gangen, skriver Mari Teigen.

–  Pandemier rammer kvinner og menn forskjellig

Kunnskapen om tidligere pandemier gir oss uvurderlig informasjon om hvordan vi kan takle dagens koronapandemi, mener forskere.

En overvekt av menn blir alvorlig syke og dør av korona

En stor overvekt av alvorlig syke og døde av koronaviruset er menn. Det kan handle om røyking og overvekt, eller det kan være tilfeldig. Forskerne klør seg i hodet.

Har koronakrisen et kjønnsperspektiv?

Erfaringene fra Ebolautbruddet i Vest-Afrika i 2014 viste at det er viktig å vurdere kjønnsperspektiver i responsen på helsekriser, mener forskere.

Kritiserer regjeringens satsing på kvinnehelse

Regjeringens satsing på kvinnehelse er for svak, mener forskere. De etterlyser øremerkede midler til forskning på kvinners hjerter, underliv, muskel- og skjelettlidelser og nye professorater i kvinnehelse.

Lettere å snakke om mannlig omskjæring

Å utforske overlappingen mellom kvinnelig kjønnslemlestelse og mannlig omskjæring kan gi økt innsikt i begge praksiser, mener forsker.

Vi vet fortsatt ikke nok om HPV

Ikke alle er klar over nytten av å vaksinere seg mot HPV. Vi trenger også mer forskning på HPV-smitte blant menn og eldre kvinner, skriver Sveinung Sørbye.

Tre studier om kvinnehelse vant priser i Tromsø

– Antibiotikaresistens er en av de største helseutfordringene vi står overfor, sier vinner av Åse Hiorth Lerviks pris. To av oppgavene som vant er om behandling av vaginalinfeksjoner uten antibiotika.

Digitalisering kan gi ny kunnskap om kvinnehelse – hvis vi gjør det riktig

E-helsetjenester gir store muligheter for ny kunnskap. Men når oppfølging av helsen vår flyttes hjem, risikerer vi at kvinner står igjen med ansvaret, skriver forsker Hege Andreassen i denne kronikken.

Kvinner og menn med funksjonsnedsettelser får ulike hjelpemidler

Kvinner får tildelt flest hjelpemidler for tilpassing av hjemmet. Menn får flest motoriserte og elektriske hjelpemidler eller hjelpemidler som skal bidra til økt mosjon og trening, skriver Annette Solberg.

Menn blir oftare lurt av placebo enn kvinner

Først på 1990-talet begynte forskarar for fullt å inkludere begge kjønn i helseforsking. Likevel har eit mindretal sett direkte på kjønnsforskjellane. Sara Magelssen Vambheim har funne kjønnsforskjellar i si avhandling om smerte.

Kjønnsavdelingen 17 – Overgangsalder, kjerringliv og alder­dommens likestillings­utfordringer

Hva skjer med kjønnsrollene når vi blir eldre? I episode 17 av Kjønnsavdelingen snakker vi om overgangsalder, den eldre kvinnens plass i kulturen og likestillingsutfordringer i alderdommen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kambe, Marianne; Merethe Røthing, Hellen Dahl
Publisert:
Forfatter(e):
Red: Hem, Erlend, Øivind Larsen, Magne Nylenna, Jan Frisch
Publisert:
Forfatter(e):
Tessema, Gizachew A., Siri E. Håberg, Gavin Pereira, Annette K. Regan, Jennifer Dunne & Maria C. Magnus
Publisert:
Forfatter(e):
Kristine Eldevik Fasmer
Publisert:
Forfatter(e):
Ester Anne Kringeland
Publisert:
Forfatter(e):
Hildegunn Siv Aase
Publisert:
Forfatter(e):
Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Helen Andersson and Göran Eriksson
Publisert:
Forfatter(e):
Skilbred, Anette, Kari Nyheim Solbrække & Lisbeth Thoresen
Publisert:
Forfatter(e):
Camilla Mørk Røstvik
Publisert:
Forfatter(e):
Ninnie Bakken Oehme
Publisert:
Forfatter(e):
Carolina Borges Rau Steuernagel
Publisert:
Forfatter(e):
Bergsli, O. & Hellne-Halvorsen, E.
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.