Sykefravær

Sykefravær

21. mai 2019
Litt fleire kvinner enn menn meiner det er greitt å vere heime frå jobb sjølv om ein eigentleg er frisk nok til å jobbe. Kan det forklare kjønnsforskjellen i sjukefråværet?
28. september 2018
Mange norske kvinner havner utenfor arbeidslivet med smertediagnosen fibromyalgi. Men flere kunne unngått både smerter og uførhet ved hjelp av operasjon, sier kirurg Jan Roar Orlin.
23. august 2018
Norske kvinner har høgare sjukefråvær enn menn. Men det er ikkje haldningane det er noko i vegen med, skriv forskarane Gøril Kvamme Løset og Tale Hellevik.
05. desember 2016
Arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, har økt risiko for sykefravær.
10. mars 2015

Å være mor og arbeidstaker er tyngre for kvinner i arbeiderklassen enn i middelklassen, viser ny studie.

20. november 2014

Kvinner som utsettes for vold av partner kommer for sent på jobb, er ukonsentrerte og får ikke være med på jobbfesten. De skammer seg over å være dårlige arbeidstakere.

19. februar 2010

Sjefens kjønn har lite å si for sykefraværet. Det er ett av de foreløpige resultatene fra en pågående studie om kjønn og sykefravær ved UiO.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hagen, Inger Marie og Ragnhild Steen Jensen
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Løset, Gøril Kvamme, Harald Dale-Olsen, Tale Hellevik, Arne Mastekaasa, Tilmann von Soest & Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Ose, Solveig Osborg
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Mastekaasa, Arne
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Moscarola, Flavia Coda, Elsa Fornero and Steinar Strøm
Publisert:
2016