Pris til masteroppgaver om stemmetrening for transkvinner og kvinner på asylmottak

Sigrid Gabrielsen og Sara Toffanin vant denne uken Åse Hiorth Lerviks pris for sine masteroppgaver om kjønn.

Levekårene for skeive i Norge er bedre enn i 1972, men vi er ikke i mål

Skeivt kulturår 2022 markerer at det er 50 år siden straffelovens forbud mot seksuelle handlinger mellom menn ble opphevet. Statsministeren har gitt en unnskyldning til dem som ble kriminalisert av norske myndigheter, skriver Kirsti Malterud.

Seksualpolitikk bør handle mer om lyst, mener forsker

Politikk for seksuell helse må handle om abort, kjønnssykdommer og å sette grenser, men også om det positive ved sex, mener Anette Skilbred.

Kvinnehelse på agendaen

Kvinner er ikke egentlig usynlige, det som er usynlig er hvordan og hvorfor kvinner skiller seg fra menn på en slik måte at det får konsekvenser for sykdom og helse, skriver Johanne Sommerschild Sundby.

Allmennleger savner helseforskning med kjønnsperspektiver

Hvordan får fastleger og helsesykepleiere tilgang til ny forskning på helse? De trenger mer relevant forskning og tid til å oppdatere seg, mener representanter for yrkesgruppene.

– Vi må bli bedre til å tolke symptomer på autisme og ADHD hos jenter

Jenter tilpasser seg ofte bedre sosialt, og får senere diagnose. Det kan føre til angst, depresjon og spiseforstyrrelser.  

– Vi vet ikke sikkert hvorfor endometriose oppstår

Mer kunnskap om årsaker, mer finansiering og mer utdanning kan gi bedre behandling av tilstanden som rammer én av ti kvinner, mener spesialister.

De fleste kvinner som dør av overdose har tatt piller

Mens heroinoverdoser er på vei ned, øker overdosedødsfall med smertestillende piller. Overdosedødsfall blant kvinner forårsakes nesten bare av piller.

Kvinner er hardere rammet av tinnitus enn menn

Flere menn enn kvinner får øresus, men det får ofte større konsekvenser for kvinner. Kvinner har også høyere risiko for å arve alvorlig tinnitus, ifølge et forskningsprosjekt.

Vil ha mer oppmerksomhet om bivirkninger hos kvinner

Sabine Oertelt-Prigione håper pandemien og vaksineringen har gjort at flere får øynene opp for kjønnsforskjeller innenfor medisin.

– Helsepersonell vet ikke nok om intersex

Helsevesenet gjør en for dårlig jobb i møte med mennesker med variasjoner i kjønnsegenskaper, slår Katrina Roen fast i en ny artikkel.

Helseutvalg får kritikk for lav kompetanse på kvinnehelse

Forskere og fagfolk etterlyser faglig bredde og spisskompetanse i et nytt regjeringsoppnevnt utvalg om kjønn og helse.

Mest lest på Kilden kjønnsforskning.no i 2020

Fjorårets mest leste artikkel i Kildens nyhetsmagasin handler om maskulinitet i norsk black metal. Andre temaer som har opptatt leserne våre er valg av etternavn, kvinnehelse og singelliv.

– Vi trenger mer forskning på bekkenleddsmerter

Mange kvinner sliter med bekkenleddsmerter etter svangerskapet. – De får ofte motstridende informasjon, og er usikre på hvilken behandling de kan få, sier forsker Anne Marie Gausel.

Partnere kan også få fødselsdepresjon

Ny forskning viser at par som er utrygge på hverandre har større sjanse for å slite pyskisk etter en fødsel.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kambe, Marianne; Merethe Røthing, Hellen Dahl
Publisert:
Forfatter(e):
Red: Hem, Erlend, Øivind Larsen, Magne Nylenna, Jan Frisch
Publisert:
Forfatter(e):
Tessema, Gizachew A., Siri E. Håberg, Gavin Pereira, Annette K. Regan, Jennifer Dunne & Maria C. Magnus
Publisert:
Forfatter(e):
Kristine Eldevik Fasmer
Publisert:
Forfatter(e):
Ester Anne Kringeland
Publisert:
Forfatter(e):
Hildegunn Siv Aase
Publisert:
Forfatter(e):
Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Helen Andersson and Göran Eriksson
Publisert:
Forfatter(e):
Skilbred, Anette, Kari Nyheim Solbrække & Lisbeth Thoresen
Publisert:
Forfatter(e):
Camilla Mørk Røstvik
Publisert:
Forfatter(e):
Ninnie Bakken Oehme
Publisert:
Forfatter(e):
Carolina Borges Rau Steuernagel
Publisert:
Forfatter(e):
Bergsli, O. & Hellne-Halvorsen, E.
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.