Eldre kvinner opplever flere tap og tidligere enn menn

Alderdommen er preget av store overganger som å bli pensjonist og tapet av nære og kjære. Forskning viser at både kjønn og lønn spiller inn på når det skjer og hvordan vi takler det.

Fare for overbehandling av prostatakreft

Ny studie om senskadevirkninger av behandling for prostatakreft viser at pasienter har flere plager enn antatt. 

Eldre trives med sexlivet, men møter fordommer

Eldre er i stor grad tilfredse med egen kropp og seksualitet, men temaet er fortsatt tabubelagt. Det kan føre til dårligere helsehjelp.

– Livet med demens er ikke bare en nedoverbakke

Eldre med demens er ikke passive mottakere av omsorg, men trenger å stilles krav til og føle at de har noe å gi, ifølge demensforsker. 

Eldre, syke kvinner ønsker fortsatt ansvar i hjemmet

Forventninger til kvinner, særlig i eldre generasjoner, er at de har mer ansvar for hus og hjem. ‒ Det kan være belastende når kvinnene selv har behov for omsorg og pleie, mener Katrine Staats som har forsket på kreftsyke kvinner.

Menn og kvinner mer like i pårørendearbeid

Det er fremdeles kvinner som bruker mest tid på pårørendearbeid. Men forestillingen om at det bare er kvinner som hjelper til med omsorg og oppfølging, er ikke like tydelig i en ny undersøkelse.

– Simone de Beauvoirs analyse av alderdommen er fortsatt aktuell

Den franske filosofen Simone de Beauvoirs analyse av kvinneundertrykkelse kan brukes til å forklare undertrykkelse av eldre også i dag, sier Tove Pettersen.

Kvinner mest positive til delt pensjon

Kvinner har lavere pensjon enn menn. De støtter også i større grad ideen om at ektefeller deler pensjonsrettigheter seg imellom, viser en ny studie.

– Vi må løyse eldreomsorga utan å auke kjønnsforskjellar

Med eldrebølgja vil fleire pårørande, og særleg kvinner, oppdage at dei sit med omsorgsansvar for eldre familiemedlemmar. Difor hastar det med å diskutere løysingar, meiner forskarar.

Kjønnsavdelingen 17 – Overgangsalder, kjerringliv og alder­dommens likestillings­utfordringer

Hva skjer med kjønnsrollene når vi blir eldre? I episode 17 av Kjønnsavdelingen snakker vi om overgangsalder, den eldre kvinnens plass i kulturen og likestillingsutfordringer i alderdommen.

Eldre somaliere strever med mannsrollen

Å flykte til et nytt land betyr nye idealer for aldring og maskulinitet. I Norge har eldre somaliske menn få arenaer å hevde seg på, ifølge forskere.

Syk, kriminell og normal

Født kriminelle og syke, men både lovlige og delvis aksepterte på sine eldre dager. Ny skandinavisk forskning viser hvordan eldre skeive lever i dag, og hvordan de har overlevd i et hardt og diskriminerende samfunn.

Fekk pris for oppgåve om diskriminerande pensjon

Kan pensjonerte husmødrer tape på at yngre karrierekvinner får betre vern mot diskriminering? Ja, konkluderer jurist Ninja Tollefsen. Masteroppgåva hennar vann nyleg prisen for framifrå bidrag til kjønnsforskinga ved Universitetet i Oslo. 

Blir mykere med åra

Gamle griser eller aseksuelle menn? Forskning på seksualitet og alderdom åpner et rom for en ny maskulinitet.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Anne Skevik Grødem & Axel West Pedersen
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, R. & Pedersen, A.
Publisert:
Forfatter(e):
Magnusson, Karin, Aleksandra Turkiewicz & Martin Englund
Publisert:
Forfatter(e):
Triebner, Kai et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Kristiansen, Hans Wiggo and Linn J. Sandberg
Publisert:
Forfatter(e):
Björklund, Jenny and Ulrika Dahl (Eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Lyngstad, Torkild Hovde og Astri Syse (red.)
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.