Blir mykere med åra

Gamle griser eller aseksuelle menn? Forskning på seksualitet og alderdom åpner et rom for en ny maskulinitet.
Når helsa svikter på noen områder, kan berøring og intimitet forsterke forholdet, og få en ny betydning for det seksuelle samlivet. (Ill.: www.colourbox.no)

– Seksualitet blant eldre mennesker er tabubelagt. Det finnes flere filmer som skildrer kjærlighetsrelasjoner mellom gamle mennesker, men de tar ikke opp seksuelle relasjoner, sier Linn Sandberg.

Sandberg foreleste nylig under seminaret «Threatening Masculinities, Threatening Men» i regi av Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK) ved Universitetet i Bergen. Hun tok utgangspunkt i sin doktorgradsavhandling fra 2011, som handlet om eldre menns maskulinitet og seksualitet. Et av spørsmålene hun stilte i avhandlingen, var hvordan ideen om den gamle mannens seksualitet kan utfordre synet på maskulinitet.

– Den aldrende mannen blir enten sett som aseksuell, eller så finner vi det typiske bildet av «den gamle grisen», forteller hun.

Sandberg ville finne ut hva som rører seg mellom disse stereotypiene og hvordan menn ser på sin egen seksualitet.

Intimitet og berøring

I avhandlingen har Sandberg intervjuet menn født mellom 1922 og 1944.

– Alle mine informanter er heteroseksuelle og i parforhold. Det viser seg at intimitet og berøring er viktig for menn og et tegn på heterofil seksualitet, sier hun.

Sandberg fant at mannen ikke sluttet å være et seksuelt vesen selv om kroppen ble gammel, men at han derimot fant nye måter å elske på.

– Mine informanter fortalte at de oppdaget ulike sider ved seg selv og at alderdommen skapte helt nye rom for maskuliniteten og som elskere. De mente selv at de ble mer omtenksomme, uegoistiske og mykere. Hvordan det å bli gammel utfordrer vårt syn på maskuliniteten er noe jeg virkelig jobber med, men som jeg ikke har funnet entydig svar på, forteller hun.

Sandberg fant ut at når helsa sviktet på noen områder, fungerte spesielt berøring og intimitet som forsterkere i forholdet, og fikk en ny betydning for det seksuelle samlivet.

– En av mine informanter fortalte om hvordan han ikke kunne ha press på knærne lenger. Det gjorde at han og kona måtte finne nye måter å være intime på.

Myke menn

Sandberg trekker paralleller mellom hvordan gamle menn endrer seg mot slutten av livet, og stereotype ideer om feminitet. Gamle menn blir rett og slett mykere, både fysisk og psykisk.

Linn Sandberg. (Foto: privat)

– Jeg fant noen interessante paralleller. Kroppen blir mer passiv og avhengig av andre. Dette preger også forholdet. Men mannekroppen blir også mykere og rundere. Den harde «fallossentrerte» kroppen forsvinner. Hvordan ser gamle menn på disse erfaringene om hva som skjer med kroppen? Jeg ønsker å undersøke om det ligger en konflikt i det de opplever eller om det kan finnes potensiale her. Her ligger det et spenningsforhold. Alderdommen kan være en trussel for maskuliniteten, og hvordan kan dette utfordres? sier hun.

Men gamle menns seksualitet kan også være truende. Sandberg mener at mannlighet er noe foranderlig og komplekst. Det å være passende seksuell i forhold til alder er også viktig. Hun mener rammene for alderdommen kanskje har blitt for snevre. I mye litteratur om alderdom legges det opp til at seniorene skal være aktive, fortsette som vanlig og være produktive. Men hva føler de eldre selv om dette bildet?

– Jeg er litt kritisk til denne ideen om eldre som utrolig aktive og hvor ingen skal merke at de eldes. Dette «idealet» passer bare til noen få gamle. Vi ser det også ekstra tydelig med hvordan Viagra og andre farmasøytiske midler skal holde eldre både ungdommelige og harde. Før var det vanligere at ereksjonen forsvant, nå skal eldre være «sexy seniors» som er aktive, reiser, er med i organisasjoner, og har masse sex. Men det er en hårfin balanse mellom å være «sexy senior» og «gammel gris», forteller hun.

Prioriterer annerledes

Sandberg opplevde at mange av informantene hadde et annet syn enn disse to rådende bildene, og også et positivt syn. Ved siden av å bli intervjuet skrev informantene også «kroppsdagbøker» som forskeren leste.

– Kroppslige forandringer påvirker intimitet og forandrer måten menn er sammen med kvinner på. Begjæret er der fortsatt, men varme og intimitet blir viktigere enn å være hard. Det er ikke bare samleie som teller, og de prioriterer derfor annerledes. Denne prioriteringen fører til at de har blitt mer omtenksomme, og mennene fortalte at kvinnene setter pris på det, sier hun.

Flere av informantene mente alderdommen åpner opp mer følsomme sider hos en del menn. Det at kroppen var myk og at man var mer avhengig av andre, åpnet for positive erfaringer ved egen kropp.

– En av informantene fortalte om hva som skjedde når han fikk behandling for kreft. Han begynte å få pupper. Selv syntes han det føltes som å miste maskulinitet. Men kona hans sa at om det ikke hadde vært for puppene så hadde magen hans sett så stor ut. Og så likte hun det, syntes det var sexy og mykt og fint. Når hun så den myke kroppen og likte den, likte han den også bedre, avslutter Sandberg.

Forskeren

Linn Sandberg er postdoktor ved Linköpings universitet. I mai 2011 leverte hun
doktoravhandlingen Getting Intimate: A Feminist Analysis of Old Age, Masculinity and Sexuality.

Aktuelle lenker

Seminar

Seminaret «Threatening Masculinities, Threatening Men» ble avholdt 7. mars i regi av Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK) ved Universitetet i Bergen. På seminaret kunne man blant annet også høre Jeff Hern holde innlegg om vold, Ezra Chitando om HIV og kjønnsbasert vold i Afrika og Carlos Decena om homofobi.

Aktuelle lenker

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.