Flere fedre enn mødre vil dele foreldrepermisjonen likt

24. november 2023

– Slik sett er menn mer likestillingsorienterte enn kvinner når det kommer til spørsmål om deling av foreldrepermisjon, sier forsker. 

Trange kjønnsroller i barnehagen

2. november 2023

I norske barnehager snakker man fremdeles om «jenteting» og «gutteting», skriver Eline Kirkhusmo i masterbloggen. 

Færre kvinner når toppen i snowboard

12. oktober 2023

I snowboard er kvinner i mindretall både som topputøvere, trenere, dommere og i styrerommet. Ny forskning viser hvordan usynlige strukturer bidrar til å opprettholde den skjeve kjønnsbalansen i sporten.

 

«Sexy» Tajik-omslag splitter feminister

24. august 2023

Var omslaget til Hadia Tajiks selvbiografi kvinnefrigjørende, eller unødvendig seksualisert og amerikansk? Debatten peker mot et feministisk dilemma, mener forsker. 

– Livet med demens er ikke bare en nedoverbakke

10. august 2023

Eldre med demens er ikke passive mottakere av omsorg, men trenger å stilles krav til og føle at de har noe å gi, ifølge demensforsker. 

Kjønnsavdelingen #28 – Gaming: Et kjønnsdelt univers i endring

15. juni 2023

Hvilke mulighet har gutter og jenter, og gamere for øvrig, til å kjenne seg igjen i karakterene de spiller? spør programlederne i den 28. episoden av Kjønnsavdelingen. 

Kjønnsavdelingen #26 – Mannsutvalget

1. juni 2023

Hvor trykker skoen for dagens menn? spør programlederne i den 26. episoden av Kjønnsavdelingen.

Kjønnsavdelingen #24 – Arbeiderklassemannen

11. mai 2023

Har utdannings- og likestillingsrevolusjonen strippet arbeiderklassemenn for status? spør programlederne i den 24. episoden av Kjønnsavdelingen.

Norske petroleumsdykkere ga undersjøisk omsorg

27. april 2023

Dykkere i Nordsjøen satt liv og helse på spill liv for eventyr, penger og kameratskap. – Når du ser historisk på det, så lyste jo alle varsellampene, sier historiker.

– Kjønnsperspektiver må være en naturlig del av ingeniørfaget, ikke et vedheng

25. april 2023

Kjønnsbalansen har blitt bedre i svært mange fagdisipliner, men ingeniørfaget er en etternøler. En løsning er å vise frem hva som skjer når kjønnsperspektivet mangler, mener svensk forsker.

Kvinner som bærer hijab er særlig utsatte for diskriminering

14. april 2023

– Synlighet er det som i størst grad påvirker erfaringer med diskriminering, og da er hudfarge, religiøse uttrykk og klesplagg utslagsgivende, sier forsker bak ny rapport.

Kvinner tjener mindre enn menn med samme jobb

15. desember 2022

Over en tredjedel av lønnsforskjellene mellom norske menn og kvinner, skyldes ulik lønn for likt arbeid: – Lønnsgapet på jobbnivå er større enn tidligere antatt, sier likelønnsforsker.

Kvinnelige studenters erfaringer med kjønnsubalansen på teknologi- og ingeniørfag

6. desember 2022

Vi vet mye om kjønn og akademia, både som arbeidsplass og innen kjønnsdelte utdanningsvalg. Men hva tenker studentene på kjønnsdelte fag om dette, spør Maren Teresie Garmann Launes. Hun har skrevet første innlegg i Kildens masterblogg.

Iranske kvinner klipper håret i protest mot regimet

11. oktober 2022

Protestene i Iran er inne i fjerde uke. Nå klipper kvinner over hele verden håret sitt i solidaritet med iranske kvinner. – Det handler om å ta kontroll over egen kropp og seksualitet, mener forsker.

Vi må jobbe for mer likestilte byrom

27. mai 2022
Arkitekter og stedsutviklere må bli mer kjønnsbevisste, skriver Pia Haukali i sin kronikk.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hunskaar, Tone Benedikte & Zemir Popovac
Publisert: 2023
Forfatter(e):
KREFT, ANNE-KATHRIN & MATTIAS AGERBERG
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Fromonteil, Salomé, Lucas Marie-Orleach, Lennart Winkler & Tim Janicke
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Bæk, Sindre og Inger Skjelsbæk
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Helen Andersson and Göran Eriksson
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Niels Nyegaard, Dag Heede and Jens Rydström (ed.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Giani, Marco, David Hope & Øyvind Søraas Skorge
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Maria Olsson
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Sølvi Bennett Moen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Sevil Sümer (Ed.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Gaini, Firouz & Helene Pristed Nielsen
Publisert: 2020

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.