Gutter er mer frampå i klasserommet

Guttene hadde et mer avslappet kroppsspråk mens de pratet høyt foran klassen. Jentene brukte i større grad språkdempere som «kanskje» og «tror jeg», skriver Karin Ressås Glendenberg som har skrevet masteroppgave om kjønnsforskjeller i skolen.

– Kjønn og mangfold bør gjennomsyre alt vi gjør i museet

Mange får et nytt blikk på egne utstillinger og historier, forteller Mona Pedersen og Tilla Solli ved Kvinnemuseet som holder kurs for museumsansatte.

Hva får kvinner til å bli i bygg- og anleggsbransjen?

Fem prosent kvinner søker seg til bygg og anleggsbransjen. Med så lav rekruttering har vi ikke råd til å skremme vekk de få som begynner, og forsterke bransjens image som røff og «skitten», skriver Kathrine Fagerli Nilsen. 

Eldre kvinner opplever flere tap og tidligere enn menn

Alderdommen er preget av store overganger som å bli pensjonist og tapet av nære og kjære. Forskning viser at både kjønn og lønn spiller inn på når det skjer og hvordan vi takler det.

Vil roboter endre det kjønnsdelte arbeidsmarkedet?

Lydige kvinnestemmer og kalde hender. Fire robotforskere forteller om robotikk, kjønn og omsorg, og belyser hvordan kulturelle normer og stereotyper former teknologien. 

Flere fedre enn mødre vil dele foreldrepermisjonen likt

– Slik sett er menn mer likestillingsorienterte enn kvinner når det kommer til spørsmål om deling av foreldrepermisjon, sier forsker. 

Trange kjønnsroller i barnehagen

I norske barnehager snakker man fremdeles om «jenteting» og «gutteting», skriver Eline Kirkhusmo i masterbloggen. 

Færre kvinner når toppen i snowboard

I snowboard er kvinner i mindretall både som topputøvere, trenere, dommere og i styrerommet. Ny forskning viser hvordan usynlige strukturer bidrar til å opprettholde den skjeve kjønnsbalansen i sporten.

 

«Sexy» Tajik-omslag splitter feminister

Var omslaget til Hadia Tajiks selvbiografi kvinnefrigjørende, eller unødvendig seksualisert og amerikansk? Debatten peker mot et feministisk dilemma, mener forsker. 

– Livet med demens er ikke bare en nedoverbakke

Eldre med demens er ikke passive mottakere av omsorg, men trenger å stilles krav til og føle at de har noe å gi, ifølge demensforsker. 

Kjønnsavdelingen #28 – Gaming: Et kjønnsdelt univers i endring

Hvilke mulighet har gutter og jenter, og gamere for øvrig, til å kjenne seg igjen i karakterene de spiller? spør programlederne i den 28. episoden av Kjønnsavdelingen. 

Kjønnsavdelingen #26 – Mannsutvalget

Hvor trykker skoen for dagens menn? spør programlederne i den 26. episoden av Kjønnsavdelingen.

Kjønnsavdelingen #24 – Arbeiderklassemannen

Har utdannings- og likestillingsrevolusjonen strippet arbeiderklassemenn for status? spør programlederne i den 24. episoden av Kjønnsavdelingen.

Norske petroleumsdykkere ga undersjøisk omsorg

Dykkere i Nordsjøen satt liv og helse på spill liv for eventyr, penger og kameratskap. – Når du ser historisk på det, så lyste jo alle varsellampene, sier historiker.

– Kjønnsperspektiver må være en naturlig del av ingeniørfaget, ikke et vedheng

Kjønnsbalansen har blitt bedre i svært mange fagdisipliner, men ingeniørfaget er en etternøler. En løsning er å vise frem hva som skjer når kjønnsperspektivet mangler, mener svensk forsker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hunskaar, Tone Benedikte & Zemir Popovac
Publisert:
Forfatter(e):
KREFT, ANNE-KATHRIN & MATTIAS AGERBERG
Publisert:
Forfatter(e):
Fromonteil, Salomé, Lucas Marie-Orleach, Lennart Winkler & Tim Janicke
Publisert:
Forfatter(e):
Bæk, Sindre og Inger Skjelsbæk
Publisert:
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert:
Forfatter(e):
Samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön
Publisert:
Forfatter(e):
Helen Andersson and Göran Eriksson
Publisert:
Forfatter(e):
Niels Nyegaard, Dag Heede and Jens Rydström (ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Heidi E. Fjeld
Publisert:
Forfatter(e):
Giani, Marco, David Hope & Øyvind Søraas Skorge
Publisert:
Forfatter(e):
Maria Olsson
Publisert:
Forfatter(e):
Sølvi Bennett Moen
Publisert:
Forfatter(e):
Sevil Sümer (Ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Gaini, Firouz & Helene Pristed Nielsen
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.