Farsrollen

Farsrollen

10. desember 2019
Farsrolla let mannlige bønder få vere meir aktive omsorgsgjevarar – men berre på måtar som ikkje kjem i konflikt med den tradisjonelle maskuliniteten.
05. april 2019
Ingen av mødrene i studien til Monica Bjerklund ønskte å kalle donorane for far til sine barn. Dette må barnehagane vere oppmerksame på, seier Monica Bjerklund ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.
21. desember 2016
– Kjønnsposisjonene i det egyptiske samfunnet er i endring, sier Monica Lindbekk. Hun mener det utfordrer vår forestilling om et enkelt motsetningsforhold mellom islamisme og feminisme.
16. desember 2016
Å bli opptatt av papparollen, kan gi fedre i fengsel lyst til å bli lovlydige, mener Gunnar Vold Hansen.
02. august 2016
Menn fra Sentral- og Sør-Europa liker at fedrekvoten er ferdigforhandlet og selvsagt.
26. november 2015
Menn i Finnmark er opptatt av jakt og fiske, gode naturopplevelser, og det å være en best mulig pappa som tar ut mest mulig pappapermisjon.
05. mai 2015

Det finnes mange veier til likestilling i familien. Det mister vi av syne om vi kun fokuserer på fedrekvoten, mener forskere.

25. februar 2015

Hvis mor er rusavhengig eller psykisk syk, setter barnevernet store ressurser inn på å hjelpe henne i mammarollen. Hvis det er far som har problemer, blir han heller bedt om å forlate familien sin.

02. juli 2014

En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han tilbringer mye tid med barnet i løpet av første leveår.

14. juni 2013

Hvordan kan man være både en tilstedeværende forelder og en suksessfull arbeidstager? Dette spørsmålet har norske kvinner stilt siden 1970-tallet. Nå er det mennenes tur.

07. september 2012

Mamma er lettet, pappa er skeptisk. Barnet har også sine oppfatninger om å få diagnosen ADHD og medisiner for den. – Vi må høre mer på barna, sier forsker.

15. desember 2009

Vi lever i en kultur som gjør det mulig for fedre å miste kontakten med sine egne barn. Dette handler ikke nødvendigvis om slemme ekskoner eller dårlige fedre, men om at tidligere tiders farsidealer finnes side om side med idealer om likestilt foreldreskap. Det mener sosiolog Knut Oftung.

08. juli 2009

Unge barnløse menn ser for seg at framtidig farskap og familieliv skal være likestilt. Men de regner med å måtte konkurrere med mor om plassen i barnets liv for å få det til.

05. januar 2004
Hvordan skaper fedre foreldreskap? Arnfinn J. Andersen har utforsket dette gjennom intervjuer med både heterofedre og homsefedre. I ei tid hvor parforholdet synes å være på vei ut som livslang relasjon, ser det ut til at foreldreskapet overtar som grunnlag for familien. Samtidig påviser Andersen at det dominerende idealet for norske familier og foreldreskap, fortsatt er det heteroseksuelle parforholdet.

31. august 2000

Hva som bidrar til å påvirke fars mulighet til å opprettholde sin farsrolle handler mye om han blir sett som far i fengselssystemet.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice & Anka Ryall (eds.)
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Hamm, Kristine
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Hansen, Gunnar Vold
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Brandth, Berit
Publisert:
2016