Foreldreskap, ikke parforhold skaper familien

Hvordan skaper fedre foreldreskap? Arnfinn J. Andersen har utforsket dette gjennom intervjuer med både heterofedre og homsefedre. I ei tid hvor parforholdet synes å være på vei ut som livslang relasjon, ser det ut til at foreldreskapet overtar som grunnlag for familien. Samtidig påviser Andersen at det dominerende idealet for norske familier og foreldreskap, fortsatt er det heteroseksuelle parforholdet.

Er det mulig å opprettholde sin farsrolle som fengslet?

Hva som bidrar til å påvirke fars mulighet til å opprettholde sin farsrolle handler mye om han blir sett som far i fengselssystemet.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Sandberg, Kirsten
Publisert:
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert:
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice & Anka Ryall (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Hamm, Kristine
Publisert:
Forfatter(e):
Hansen, Gunnar Vold
Publisert:
Forfatter(e):
Brandth, Berit
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.