Kvinnerollen

Kvinnerollen

05. mai 2022
For kvinner rundt tretti blir hjemmet en sentral arena for drikking. – Endringen i drikkemønster er en del av å tilpasse seg det fremtidige livet som mødre, sier sosiolog.
20. oktober 2020
Borgerskapets idealer bandt kvinnen til den private, hjemlige sfæren. Samtidig åpnet de for at hun deltok mer i den offentlige samtalen, ifølge en ny doktoravhandling.
27. august 2020
Husmødrene ble kalt hjemmets finansministre og engasjerte seg i samfunnet. Likevel har de havnet i skyggen når vi skriver historien om det 20. århundre, mener historiker Iselin Theien.
30. juni 2020
Kjønnsroller spiller fremdeles inn på hvordan forbrytere oppfattes av samfunn og rettsvesen, hevder norske forskere.
18. mars 2020
Innvandrerkvinner ønsker å jobbe, men flere faktorer påvirker når det skjer. Det viser en fersk kunnskapsoppsummering.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Et portrett av kunstneren og poeten Dorothea Tanning
10. september 2019
Den ideologiske overbevisningen stakk ofte dypere hos kvinnene som sluttet seg til IS enn hos mennene som gjorde det samme, mener forskere.
12. oktober 2018
– Science fiction handler egentlig om vår tid. Som i tv-serien The Handmaid's tale, der kvinner er strippet for rettigheter og underlagt mannen, sier Ingvil Hellstrand.
30. mai 2018
Hva er er så galt med å være singel? I 2003 intervjuet Kilden Tone Hellesund om hennes forskning på single kvinner. 15 år senere er samfunnets ideal om det gode liv fortsatt tett knytta til parforholdet, mener hun.
19. april 2018
– Robin Griffin i Top of the Lake er en atypisk kvinnelig filmhelt, tøff og sårbar, sier Jennifer Branlat. Hun forsker på kjønnsperspektiver i film.
05. april 2018
Forskning på sjakkbrikker, seil og sagalitteratur viser hvordan norske dronninger i vikingtid og middelalder hadde større innflytelse i sin egen samtid enn man hittil har trodd.
14. juni 2017
De kvinnelige narkodealerne er i mindretall. Ifølge sosiolog Heidi Grundetjern får de selvtillit av å lykkes i en beintøff bransje, men utfordrer ikke mannsdominansen.
16. februar 2017
Massemedier og brennevinsfyll var to viktige faktorer som påvirket kvinnenes rolle på 1800-tallet, mener historiker.
04. februar 2016
Jenter som presterer høyt, har ambisjoner og får psykiske problemer, kategoriseres gjerne som for flinke. Men flink pike-syndromet er verken en klinisk diagnose eller et etablert fagbegrep. Hva er greia med de flinke pikene?

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Sigrid Aksnes Stykket
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Ingrid Vik Bakken & Galvard Buhaug
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Lund, Ragnhild et al.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Simonsen, Kjersti
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Ilkama, Ina Marie Lunde
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Drange, Ida og Julia Orupabo
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Ulvestad, Jorun
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Lotherington, Ann Therese, Aud Obstfelder and Susan Halford
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Lövgren, Karin (red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Bostad, Inga og Tove Pettersen
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Madsen, Mette Kold og Hanne Aagaard SammendragAbstract
Publisert:
2015