Kvinnerollen

Kvinners alkoholbruk: Fra helgefylla til vinsmaking

5. mai 2022
For kvinner rundt tretti blir hjemmet en sentral arena for drikking. – Endringen i drikkemønster er en del av å tilpasse seg det fremtidige livet som mødre, sier sosiolog.

Kvinner på 1800-tallet tok steget ut av hjemmet og inn i offentligheten

20. oktober 2020
Borgerskapets idealer bandt kvinnen til den private, hjemlige sfæren. Samtidig åpnet de for at hun deltok mer i den offentlige samtalen, ifølge en ny doktoravhandling.

Hverdagsheltene

27. august 2020
Husmødrene ble kalt hjemmets finansministre og engasjerte seg i samfunnet. Likevel har de havnet i skyggen når vi skriver historien om det 20. århundre, mener historiker Iselin Theien.

Kvinnelige lovbrytere møter andre fordommer enn menn

30. juni 2020
Kjønnsroller spiller fremdeles inn på hvordan forbrytere oppfattes av samfunn og rettsvesen, hevder norske forskere.

– Vi trenger mer spisset forskning på innvandrerkvinner i arbeidslivet

18. mars 2020
Innvandrerkvinner ønsker å jobbe, men flere faktorer påvirker når det skjer. Det viser en fersk kunnskapsoppsummering.

It’s hard to be always the same person

14. desember 2019
Et portrett av kunstneren og poeten Dorothea Tanning

IS-kvinnene som verken ble lokket eller lurt

10. september 2019
Den ideologiske overbevisningen stakk ofte dypere hos kvinnene som sluttet seg til IS enn hos mennene som gjorde det samme, mener forskere.

Kvinneundertrykkelse er ikke bare science fiction

12. oktober 2018
– Science fiction handler egentlig om vår tid. Som i tv-serien The Handmaid's tale, der kvinner er strippet for rettigheter og underlagt mannen, sier Ingvil Hellstrand.

Parnormen hviler tungt over kulturen

30. mai 2018
Hva er er så galt med å være singel? I 2003 intervjuet Kilden Tone Hellesund om hennes forskning på single kvinner. 15 år senere er samfunnets ideal om det gode liv fortsatt tett knytta til parforholdet, mener hun.

Kvinner i krim er enten ofre eller endimensjonale

19. april 2018
– Robin Griffin i Top of the Lake er en atypisk kvinnelig filmhelt, tøff og sårbar, sier Jennifer Branlat. Hun forsker på kjønnsperspektiver i film.

Middelalderdronninger hadde mye makt

5. april 2018
Forskning på sjakkbrikker, seil og sagalitteratur viser hvordan norske dronninger i vikingtid og middelalder hadde større innflytelse i sin egen samtid enn man hittil har trodd.

Kvinnelige dealere selger dop med suksess

14. juni 2017
De kvinnelige narkodealerne er i mindretall. Ifølge sosiolog Heidi Grundetjern får de selvtillit av å lykkes i en beintøff bransje, men utfordrer ikke mannsdominansen.

Kvinner fikk stemme, men ikke bestemme

16. februar 2017
Massemedier og brennevinsfyll var to viktige faktorer som påvirket kvinnenes rolle på 1800-tallet, mener historiker.

Hvorfor er vi så besatt av flinke piker?

4. februar 2016
Jenter som presterer høyt, har ambisjoner og får psykiske problemer, kategoriseres gjerne som for flinke. Men flink pike-syndromet er verken en klinisk diagnose eller et etablert fagbegrep. Hva er greia med de flinke pikene?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingrid Vik Bakken & Galvard Buhaug
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Lund, Ragnhild et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Simonsen, Kjersti
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Ilkama, Ina Marie Lunde
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Drange, Ida og Julia Orupabo
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Ulvestad, Jorun
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Lotherington, Ann Therese, Aud Obstfelder and Susan Halford
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Lövgren, Karin (red.)
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Bostad, Inga og Tove Pettersen
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Madsen, Mette Kold og Hanne Aagaard SammendragAbstract
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.