Mannsrollen

Gutta på tur

6. oktober 2009
For å være en av gutta i Telemark Bataljon må du være en god soldat og en kul kompis. Altså bør du ikke være jente.

Parodisk og politisk pop

30. juni 2009
Artister som David Bowie, Morrisey og Robbie Williams har endret våre ideer om hva en mann er og bør være, hevder Stan Hawkins. Han har skrevet bok om fenomenet popdandyer. 

Ekte mannfolk leser ikke bøker

9. juni 2009
For walisiske industriarbeidere er det ingen skam å være analfabet: Lesing og skriving er for kvinner. Krisen blir dermed dyp når industrien forsvinner og myndighetenes løsning er å sende arbeiderklassebarna på universitetet.

Fra patriark til pappa

5. desember 2008
Hollywood tar et oppgjør med tradisjonell maskulinitet. Menn tvinges hjem og lærer seg å være fedre. Det var blant temaene på konferansen STING 2008 der akademikere og kunstnere møttes for å diskutere kjønn og estetikk.

Til Ekebergsletta for å bli menn

2. desember 2008
Hva får norsk-pakistanske menn til å prioritere cricket framfor familien når den lange arbeidsdagen er over? Dette og mye annet har pionerprosjektet Menn og maskuliniteter forsøkt å gi svar på. Fredag oppsummerte forskerne sine resultater.

Far er tilbake

28. oktober 2008
Det er ikke nytt at norske fedre har nære bånd til barna sine og spiller en viktig rolle i hjemmet. Slik var det også for over hundre år siden. Mannsforsker Jørgen Lorentzen ser på farskapets historie i siste nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning.

Bare en slåsskamp

24. oktober 2008
På puben, i skolegården eller på idrettsarenaen. Det er typiske steder der menn og gutter kan bli utsatt for vold. Men noen voldshandlinger blir usynlige, for ikke alle slag og trusler teller.

Molands tilbaketrukne menn

5. september 2008
Den norske regissøren Hans Petter Moland skildrer menn som bryter med forventningene til hvordan en mannlig filmhelt skal være.

Patriarkalske æresbegreper fortsatt levende

3. juni 2008
Patriarkatet spiller en viktig rolle i å forklare og beskrive balkansk maskulinitet, og patriarkalske begreper om ære kommer ofte til uttrykk i montenegrinske menns fortellinger. Det forteller Elisabet Rogg, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Banebrytende gutter

16. mai 2008
Den amerikanske serien The O.C. vil bli stående som banebrytende for ideer om maskulinitet. Det mener Per Aubrey Tenden, som sier serien presenterer tenåringsmaskulinitet på en ny måte.

Likestilt - med russisk kone

25. februar 2005
De beskriver konene sine som sjølstendige, med bein i nesa. De liker at hun er i lønnsarbeid og synes opptatt av likestilling. Anne Britt Flemmen har intervjuet norske menn gift med russiske kvinner om deres syn på menn, kvinner og parforholdet.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.