Tidsskrift for kjønnsforskning

«den feberagtige, halvt utilregnelige Forfatning, hvori fødselen hensætter»

– barnedrap, tilregnelighet og ugifte mødre i straffeloven av 1902

Samiske pasienter i psykisk helsevern blir møtt med stereotypier

Ansatte i psykisk helsevern ser ikke mangfoldet hos samiske pasienter, men møter dem ofte med fastlåste forestillinger om samiske kjønnsroller og kultur, ifølge Astri Dankertsen.

Vant pris for nytolkning av Cora Sandel-novelle

Heming H. Gujords analyse av en Cora Sandel-novelle fra mellomkrigstiden viser at tematikken er relevant også i dag. Han vant prisen for årets artikkel for 2020 i Tidsskrift for kjønnsforskning.

Utfordrer akademias tellekanter med samtalen som verktøy

Hvem kommer til orde akademia? Språk er makt, og det akademiske publikasjonssystemet diskriminerer, mener fire artikkelforfattere.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingvill Hellstrand, Lene Myong (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.