Tidsskrift for kjønnsforskning

Pris til artikkel om kvensk kulturarv

Årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning er skrevet som en dialog om å forske på kvenske virkeligheter.

Naturliggør forandring!

Queerfeministisk naturpolitik i det antropocæne

«den feberagtige, halvt utilregnelige Forfatning, hvori fødselen hensætter»

– barnedrap, tilregnelighet og ugifte mødre i straffeloven av 1902

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingvill Hellstrand, Lene Myong (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.