Utgave: 4/2023 Åpent nummer

Ingeborg W. Owesen og Helene Aarseth (red.): Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?

Forsideillustrasjon Tidsskrift for kjønnsforskning 4-23

Bokmelding

I Noreg har kjønnsbalanse og likestilling blant studentar og forskarar lenge vært eit viktig tema i akademia. Ved norske universitet går utviklinga sakte framover med stadig fleire kvinner som tar mastergrad, doktorgrad og vel ein forskarkarriere. Samtidig er det framleis ein overvekt av menn i forskingas toppstillingar. Kvifor er det slik?

Forskingsrådet sitt BALANSE-program har i ti år finansiert forsking på og prosjekt rundt kjønnsbalanse i akademia. Boka Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?, redigert av Ingeborg W. Owesen og Helene Aarseth, kom i stand som ein ambisjon om å samle kunnskapen, erfaringane og kompetansen som kom ut av dette mangeårige prosjektet. Redaktørane har bedt forskarar som har vært knytte til BALANSE-prosjektet, om forskingstekstar som belyser kjønnslikestilling i akademia frå ulike perspektiv. Resultatet er ein antologi beståande av 12 bidragstekstar. Hovudspørsmålet boka søkar å svare på, er: Korleis kan vi forstå ulikestilling mellom kjønna i akademia, og kva er det med norsk akademia som gjer at kvinner fell frå på vegen mot professornivået? [...]

Les heile bokmeldinga på Idunn.no: https://doi.org/10.18261/tfk.47.4.6


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://doi.org/10.18261/tfk.47.4.6


Les artikkel om denne boka i nyhetsmagasinet til Kilden: 

Kjønnsbalanse er ikke nok for å skape faglig mangfold i akademia

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.