Utgave: 2-3/2023 Kjønn og vold

Rettsliggjøringens problem: argumenter for en annen samtale om voldtekt

Bilde av forsiden til Tidsskrift for kjønnsforskning 2-3-23

Sammendrag

I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i at voldtekt som kroppsliggjort krenkelse og handling og voldtekt som juridisk begrep er to forskjellige størrelser som bare noen ganger overlapper. Jeg problematiserer rettsliggjøringen av voldtekt som fenomen, den som gjør strafferetten til det politiske svaret på seksuelle overgrep, og voldtekt til rettens eiendom. Jeg argumenterer for at de rettslige rammene for å møte, forstå og anerkjenne voldtekt generelt og voldtektsutsatte spesielt har noen begrensninger som gjør at vi trenger en annen samtale om voldtekt, en samtale der den utsattes erfaring ikke må veies av juridiske og rettslig oppnevnte eksperter for å tas på alvor.

Nøkkelord: voldtekt, strafferett, rettsliggjøring, offentlig debatt, ekspertvelde, anerkjennelse

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.2.3


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.2.3

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.