Utgave: 2-3/2023 Kjønn og vold

Betydninger af køn i dansk «kønsneutral» politik, der adresserer intim vold

Bilde av forsiden til Tidsskrift for kjønnsforskning 2-3-23

Sammendrag

I denne artikel karakteriserer vi udviklingen mod et kønsneutralt fokus i dansk politik på det voldsfaglige område. Det analytiske fokus er på, hvorvidt og hvordan køn og vold forstås som relateret. Fem politiske handlingsplaner, som den danske stat har udgivet på området fra 2002 til og med 2019, vil blive analyseret med et teoretisk blik informeret af Carol Bacchis operationalisering af Foucaults koncept om «problematisering». I artiklen vises det, hvordan den dominerende forståelse af intim vold som et problem er skiftet fra en repræsentation af det som «mænds vold mod kvinder» til det kønsneutrale «vold i nære relationer». Samtidig finder vi, at forståelsen af relationer mellem køn og vold forsat synes relevant i det kønsneutrale perspektiv, men på nye måder sammenlignet med den traditionelle kvindepolitiske forståelse. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at tilkomsten af fokus på mænds voldsudsathed udfordrer den kvindepolitiske forståelse af ligestilling i relation til intim vold og har betydet, at de dominerende repræsentationer af relationer mellem køn og vold rekonfigureres.

Nøkkelord: Intimvold, vold i nære relationer, vold mod kvinder, kønsneutralitet, ligestilling, policy, kønsbaseret voldsforståelse,
bureaukratisering

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.2.2


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.2.2

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.