Tidsskrift for kjønnsforskning

Balansekunst i utøvende musikkutdanning

En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge

Et kjønnet rom for akademisk skriving

Den akademiske skrivingens sosiale organisering, sett fra ståstedet til kvinnelige førsteamanuenser ved Universitetet i Agder

«Dette ble min eneste mulighet».

Skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India

Pris til artikkel om fransk feministpoet

Louise Labé var en av få kvinnelige forfattere i renessansen, og kjempet for kvinners rett til å skrive. Per Esben Myren-Svelstads artikkel om Labé ble kåret til årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning for 2016.

Fra kvinners hverdagsliv til grensesprengende teori: 40 år med Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning er 40 år. Kjønnsforskerne feiret med prisutdelinger til de beste artiklene fra hvert av de fem siste tiårene.

Mitt fugleliv

Sigtona Halrynjo og Mari Teigen (red.): Ulik likestilling i arbeidslivet

Bokmelding av Sigtona Halrynjo og Mari Teigens Ulik likestilling i arbeidslivet, gitt ut av Gyldendal i 2016.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingvill Hellstrand, Lene Myong (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.