Tidsskrift for kjønnsforskning

Fotball som kjønnet mulighetsrom

Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt?

Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening?

Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år, 2010-2018

Mot alle odds

Muslimske kvinnebokseres identitetsforhandlinger i spenningsfeltet mellom frihet, tilhørighet og innesperring

– Kven drap Germaine?

Seksualitet og makt i «Kunsten å myrde» av Cora Sandel

Offentlige samtaler om fruktbarhet i dagens Norge

Mellom nasjonal velferdsstatskrise og global klimakrise

Kjønn og likestilling etter #metoo II: Hadde radikalfeminismen rett likevel?

Norge er et av verdens mest likestilte land. Men så kom #metoo-bevegelsen, og tusenvis av norske kvinner fortalte om seksuell trakassering og overgrep – i likestillingslandet Norge.

Trakasserende humor starter hos befalet

Humor har en viktig funksjon for samhold blant vernepliktige, men kan også bidra til at mange kvinner slutter etter førstegangstjeneste, ifølge forskere.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingvill Hellstrand, Lene Myong (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Orning, Sara og Helene Aarseth
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.