Norden

Norden

03. februar 2022
Norge bruker sitt gode omdømme som likestillingsland for å belyse andre politiske interesser i nord, ifølge Eirinn Larsen.
19. januar 2021
En ny studie viser at finske universiteter har færre tiltak for kjønnsbalanse i akademia, men like høy andel kvinnelige professorer som Sverige og Norge.
13. desember 2017
#metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering i arbeidslivet er et omfattende samfunnsproblem. Nå vil forskere flytte fokus fra pikante historier til konstruktiv debatt og mer kunnskap om seksualitet og makt.
Tidsskrift for kjønnsforskning
05. mai 2017
Finland er best på likestilling i Norden, men det er ikke på grunn av kvotering. Den nordiske likestillingsmodellen handler om resultater, ikke om politikk, mener Mari Teigen og Hege Skjeie.
11. august 2016
Alle skal jobbe med likestilling, men vi glemmer å spørre hvorfor, mener forsker Malin Rönnblom.
31. oktober 2013

I Norge deles det ut kondomer til prostituerte, i Sverige betraktes dette som et brudd med den nødvendige nulltoleransen. Ideen om en felles nordisk modell for håndtering av prostitusjon gjenspeiles ikke i praksis.

03. februar 2012

Ved årsskiftet blei NIKK - Nordisk institutt for kunnskap om kjønn avvikla som institusjon. Kva formar for samarbeid skal den nordiske kjønnsforskinga satse på no? Og kven skal få ansvaret for å sameine kjønnsforskingsfeltet i Norden?

11. januar 2012

Søreuropeiske kvinner ønsker seg velferdsstater etter nordisk modell for å skape bedre kvinneliv. Men den økonomiske krisa gjør drømmen mindre realistisk enn noen gang. Det sier NOVA-forsker John Eriksen, medredaktør for en fersk bok om kvinners liv i Europa.

27. november 2009

Mens økonomi og næringsliv i de nordiske landene fremdeles er sørgelig ulikestilt, har politikken oppnådd tilnærmet kjønnsbalanse. Men arbeidsdelingen politikere imellom blir stadig mer kjønnssegregert. Det blir avdekket i det store forskningsprosjektet Kjønn og makt i Norden.

26. mai 2006
I 1999 kom Fittstim i Sverige. En antologi hvor unge svenske feminister konstaterte at det var et stykke igjen til likestilling i likestillingslandet Sverige. Boka spredte seg raskt til resten av Skandinavia og den inspirerte unge norske og danske kvinner til å gi ut lignende bøker. Danske Christina Fiig har analysert debattene i bøkenes kjølvann.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Segaard, Signe Bock, Ulrik Kjaer & Jo Saglie
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Svendsen, Nina Lander et al.
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Elgán, Elisabeth, Yulia Gradskova & Heidi Kurvinen (eds.)
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Siverskog, Anna & Ida Måwe
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Larsen, Eirinn, Sigrun Marie Moss & Inger Skjelsbæk (Eds.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Jansson, Ulrika & Jimmy Sand
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Kerry Greaves (ed.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Keskinen, Suvi, Pauline Stoltz & Diana Mulinari (eds.)
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Nordiska ministerrådet
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Nordic Council of Ministers
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Lund, Rebecca W. B. & Ann Christin E. Nilsen (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Dørum, Knut (ed.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Lindelöf, Karin og Camilla Flodin
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Holst, Cathrine, Hege Skjeie og Mari Teigen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Olafsdottir, Katrin
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Holter, Øystein Gullvåg
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Skilbrei, Mai-Len and Charlotta Holmström
Publisert:
2017